Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Bài tập Family & Friends Special Grade 5

Lesson One: Words – Unit 8 – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Listen and read

Unit 8: The Best Bed! – Family & Friends Special Edittion Grade 5. Giải bài tập Lesson One: Words – Unit 8 – Family & Friends Special Edittion Grade 5. Listen and read

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

break: bẻ gãy

repair: sửa chữa

comfortable: thoải mái

hard: chắc, cứng

soft: mềm

expensive: đắt

cheap: rẻ

modern: hiện đại

2. Listen and read

Advertisements (Quảng cáo)

Click here to listen

Script:

1. Max: My bed broke, Mom. I’m sorry.

Mom: Don’t worry, it was a very old bed. Let’s go shopping for a new one.

2. Mom: This bed is bigger than your old one.

Max: But my old bed is more comfortable. This one is hard.

Advertisements (Quảng cáo)

Dad: Look, Max. This one is softer.

Max: It’s OK. But my old bed is better.

3. Max: What about this one? It’s a cool airplane bed. Please can I have this one?

Dad: Sorry, Max. It’s the most expensive bed in the store. Let’s find something less expensive.

4. Assistant: We can repair old beds, if you prefer.

Max: Yes, please, Dad. My old bed is the best of all.

Dad: OK. And it’s cheaper than a new bed!

Dịch:

1. Max: Giường của con bị gãy rồi mẹ. Con xin lỗi.

Mẹ: Đừng lo lắng. Nó đã rất cũ rồi. Hãy đi mua một cái giường mới.

2. Mẹ: Cái giường này lớn hơn cái giường cũ của con.

Max: Nhưng cái giường cũ của con rất thoải mái. Cái này hơn cứng.

Bố: Nhìn này, Max, cái này mềm hơn.

Max: Vâng. Nhưng cái giường cũ của con tốt hơn.

3. Max: Đây là cái gì? Nó là giường ấm trên máy bay. Con có thể có cái này không ạ?

Bố: Xin lỗi, Max. Nó là cái giường đắt nhất trong cửa hàng. Hãy tìm một thứ gì đó đỡ đắt.

4. Trợ lý: Chúng tôi có thể sửa giường cũ. Nếu anh chị muốn.

Max: Vâng, bố. Cái giường cũ của con là tốt nhất trong tất cả ạ.

Bố: OK. Và nó rẻ hơn mua cái mới.

Advertisements (Quảng cáo)