Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Bài tập Family & Friends Special Grade 5

Lesson Four: Phonics and Spelling – Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Circle the words with ‘ur’ sounds and underline the words with ‘ir’ sounds.

Unit 12: Let’s Open This Present First! – Family & Friends Special Edittion Grade 5. Giải bài tập Lesson Four: Phonics and Spelling – Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 5. Circle the words with ‘ur’ sounds and underline the words with ‘ir’ sounds.

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

hurt: đau

Thursday: thứ Năm

nurse: y tá

curtains: rèm cửa

circle: vòng tròn

girl: cô gái

Advertisements (Quảng cáo)

shirt: áo sơ mi

bird: chim

2. Listen and read.

Click here to listen

Dịch:

Advertisements (Quảng cáo)

1. Thứ Năm trước, cô gái này bị đau cánh tay. Cô ấy phải gặp y tá. Cô gái buồn vì đó là sinh nhật của cô ấy.

2. Hôm nay là lần đầu tiên của tôi mặc chiếc váy màu tím và áo sơ mi xanh lá cây mới. Nhìn này, váy của cô ấy có nhiều vòng tròn trên đó.

3. Rèm của tôi màu tím. Nhìn này! Có rất nhiều chim trên đó.

3. Read again. Circle the words with ‘ur’ sounds and underline the words with ‘ir’ sounds.

words with ‘ur’ sounds: Thursday, hurt, nurse, purple, curtains,

words with ‘ir’ sounds: girl, birthday, first, skirt, shirt, circles,birds

4. Complete the words with ‘ur’ or ‘ir’.

2. _ur_

3. _ir_

4. _ir_

5. _ur_

6. _ur_

7. _ir_

8. _ir_

Advertisements (Quảng cáo)