Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Bài tập Địa Lý lớp 5

Bài 28. Các đại dương trên thế giới – Địa lí lớp 5: Ấn Độ Dương giáp các châu lục và đại dương nào?

Bài 28 Địa lí lớp 5: Các đại dương trên thế giới. Giải câu 1, 2, bài tập lí thyết trang 131 . Tìm các đại dương trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới…

Tìm các đại dương trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới.

 

Các đại dương trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới là:

– Thái Bình Dương

– Bắc Băng Dương

– Ấn Độ Dương

– Đại Tây Dương


Dựa vào hình 1 và hình 2, hãy cho biết: Thái Bình Dương giáp các châu lục và đại dương nào?

 

Thái Bình Dương giáp các châu lục và đại dương:

– Phía Tây: Châu Á, Châu Úc

– Phía Đômg: Châu Mĩ

– Phía Bắc: Bắc Băng Dương


Dựa vào hình 1 và hình 2, hãy cho biết: Đại Tây Dương giáp các châu lục và đại dương nào?

 

Advertisements (Quảng cáo)

Đại Tây Dương giáp các châu lục và đại dương:

– Phía Bắc: Bắc Băng Dương

– Phía Nam: Châu Nam Cực

– Phía Đông: Châu Á và Châu Âu

– Phía Tây: Châu Mĩ


Dựa vào hình 1 và hình 2, hãy cho biết: Ấn Độ Dương giáp các châu lục và đại dương nào?

 

Ấn Độ Dương giáp các châu lục và đại dương:

– Phía Bác: Châu Á

– Phía Nam: Châu Nam Cực

– Phía Đông: Châu Đại Dương

Advertisements (Quảng cáo)

– Phía Tây: Châu Phi và Đại Tây Dương


Dựa vào hình 1 và hình 2, hãy cho biết: Bắc Băng Dương giáp các châu lục và đại dương nào?

 

Bắc Băng Dương giáp các châu lục và đại dương:

– Đại Tây Dương

– Châu Á

– Châu Âu

– Châu Mĩ


Bài 1: Nêu tên và tìm 4 đại dương trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới.

 

Các em dựa trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới để tìm 4 đại dương là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.


Bài 2: Mô tả từng đại dương theo trình tự : vị trí địa lí, diện tích và độ sâu trung bình.

– Thái Bình Dương:

+ Vị trí địa lí: trải dài từ Bắc Băng Dương ở phía bắc đến Nam Băng Dương (hay châu Nam Cực) ở phía nam, bao quanh là châu Á và châu Úc ở phía tây và châu Mỹ ở phía đông.

+ Diện tích: 180 triệu km2.

+ Độ sâu trung bình: 4279 m.

– Đại Tây Dương:

+ Vị trí địa lí: bao quanh bởi châu Mỹ về phía Tây, châu Âu và châu Phi về phía Đông.

+ Diện tích: 93 triệu km2.

+ Độ sâu trung bình: 3530 m.

– Ấn Độ Dương:

+ Vị trí địa lí: hướng Bắc được giới hạn bởi bán đảo Ấn Độ, Pakistan và Iran, về hướng Đông bởi Đông Nam Á (cụ thể là Myanma, Thái Lan, Malaysia, Indonesia) và châu Đại Dương), về phía Tây bởi bán đảo Ả Rập và châu Phi. Ấn Độ Dương mở tại hướng Nam và giáp Nam Băng Dương.

+ Diện tích: 75 km2.

+ Độ sâu trung bình: 3963 m.

– Bắc Băng Dương:

+ Vị trí địa lí: Bao quanh bởi các vùng đất của Liên bang Nga, Hoa Kỳ (vùng Alaska), Canada, Na Uy, Đan Mạch (vùng Greenland).

+ Diện tích: 13 triệu km2.

+ Độ sâu trung bình: 1134 m.

Advertisements (Quảng cáo)