Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Bài tập Địa Lý lớp 5

Bài 25. Châu Mĩ – Địa lớp 5: Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Các dãy núi cao ở phía tây.

CHIA SẺ
Bài 25 Địa lí lớp 5: Châu Mĩ. Giải câu 1, 2, 3, bài tập lí thyết trang 123 . cho biết châu Mĩ giáp với những đại dương nào…

Quan sát hình 1, cho biết châu Mĩ giáp với những đại dương nào.

 

Châu Mĩ giáp với những đại dương:

– Phía Bắc giáp Bắc Băng Dương

– Phía Tây giáp Thái Bình Dương

– Phía Đông giáp Đại Tây Dương.


Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới.

 

Trong các châu lục trên thế giới, diện tích của Châu Mĩ đứng thứ 2 (42 triệu km2)


Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Các dãy núi cao ở phía tây.

 

Các dãy núi cao ở phía tây là:

– Coóc-đi-e

– An-đét


Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Hai đồng bằng lớn ở giữa.

 

– Đồng bằng Trung tâm

– Đồng bằng A-ma-dôn.


Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông.

 

Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông là:

– A-pa-lát

– Bra-xin.


Bài 1: Tìm châu Mĩ trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới.

– Bao gồm : Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ.

– Phía Bắc giáp Bắc Băng Dương, phía Tây giáp Thái Bình Dương, phía Đông giáp Đại Tây Dương.

– Kênh đào Pa-na-ma nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.


Bài 2: Em hãy nêu đặc điểm của địa hình châu Mĩ.

Địa hình châu Mĩ thay đổi từ tây sang đông :

– Dọc bờ biển phía tây là 2 dãy núi cao và đồ sộ Coóc-đi-e và An-đét.

– Giữa là những đồng bắng lớn : đồng bằng Trung tâm và đồng bằng A-ma-dôn.

– Phía đông là các núi thấp và cao nguyên: A-pa-lát và Bra-xin.


Bài 3: Chỉ 2 con sông : Mi-xi-xi-pi và A-ma-dôn trên Bản đồ Tự nhiên châu Mĩ.

Các em dựa trên Bản đồ Tự nhiên châu Mĩ để xác định 2 con sông Mi-xi-xi-pi ở Bắc Mĩ và sông A-ma-dôn ở Nam Mĩ.