Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Bài tập Địa Lý lớp 5

Bài 22. Ôn tập – Địa lí 5: Hoàn thành thông tin về hai châu lục.

Bài 22 Địa lí lớp 5 . Ôn tập. Giải bài tập lí thyết trang 117. Hoàn thành thông tin về hai châu lục…

Hoàn thành thông tin về hai châu lục.

1. Châu Á

– Diện tích: Rộng 44 triệu km2, lớn nhất trong các châu lục.

– Khí hậu: Có đủ các đới khí hậu, từ nhiệt đới đến ôn đới và hàn đới.

– Địa hình: Núi và cao nguyên chiếm 3/4 diện tích, có đỉnh Ê-vơ-rét cao nhất thế giới.

– Chủng tộc: Đa số là người da vàng.

Advertisements (Quảng cáo)

– Hoạt động kinh tế: Làm nông nghiệp là chính.

2. Châu Âu

Advertisements (Quảng cáo)

– Diện tích: Rộng 10 triệu km2.

– Khí hậu: Chủ yếu ở đới khí hậu ôn hòa.

– Địa hình: Đồng bằng chiếm 2/3 diện tích, kéo dài từ tây sang đông.

– Chủng tộc: Chủ yếu là người da trắng.

– Hoạt động kinh tế: Hoạt động công nghiệp phát triển.

Advertisements (Quảng cáo)