Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Bài tập 1,2,3,4,5 trang 48,49 Toán 5: Tiết 45 (Luyện tập chung)

Bài tập 1,2,3,4,5 trang 48,49 Toán 5: Tiết 45 (Luyện tập chung)

CHIA SẺ

Tiết 45 Toán lớp 5 – hướng dẫn giải bài 1 trang 48; bài 2,3,4 trang 49 SGK Toán 5 – Chương 2: Luyện tập viết các số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân với các đơn vị khác nhau.

1. Chuyển các phân số thập-phân sau thành số thập-phân, rồi đọc các số thập-phân đó:

Bài 1

a) 127/10 = 12,7

b) 65/100 = 0,65

c) 2005/1000 = 2,005

d) 8/1000 = 0,008


2. Trong các số đo độ dài dưới đây, những số nào bằng 11,02km?

a) 11,20km      b) 11,020km;     c) 11km 20m;   d) 11 020m

Kết quả: b) 11,020km        c) 11km 20m               d) 11020m.


3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4m 85cm = 4,85m

b) 72 ha = 0,72 km2


Bài 4 trang 49 Toán 5: Mua 12 hộp đồ dùng học toán hết 180 000 đồng. Hỏi mua 36 hộp đồ dùng học toán như thế hết bao nhiêu tiền?

Ta có thể thực hiện bằng 2 cách:

Cách 1: Mua 1 hộp hết: 180 000 : 12 = 15 000 (đồng)

Mua 36 hộp hết: 15 000 x 36 = 540 000 (đồng)

Cách 2: 36 hộp so với 12 hộp thì gấp:

36: 12 = 3 (lần)

Mua 36  hết: 180 000 x 3 = 540 000 (đồng)

Cách 3: Mua 36  hết:

2016-10-31_073213

Đáp số: 540 000 đồng


Bài làm thêm vở bài tập:

Câu 1) a) 2,105km = 2105m               b) 2,105km2 = 2105000m2

2,12dam = 21,2m                        2,12ha = 21200m2

35dm = 3,5m                              35dm2 = 0,35m2

145cm =1,45m                            145cm2 = 0,0145m2

Câu 2) Điền >, <, =

124 tạ < 12,5 tấn                                0,5 tấn > 302kg

452g < 3,9kg                                       0,34 tấn = 340kg

Câu 3) Một xe lửa mỗi giờ đi được 33km.

a) Hỏi trung bình mỗi phút xe lửa đó đi được bao nhiêu mét ?

b) Hỏi sau 1 giờ 12 phút xe lửa đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Bài giải: 1 giờ = 60 phút ; 33km = 33 000 (m)

Số met xe lửa đi được trong một phút: 33000 : 60 = 550 (m)

0,55km = 550m

1 giờ 12 phút = 72 phút

Số ki-lô-mét xe lửa đó đi được trong 1 giờ 12 phút là: 550 X 72 = 39600 (m) = 39,6 (km)

Đáp số: a) 550m; b) 39,6km.

Bài 4. Một ôtô chở 55 bao gạo, mỗi bao gạo nặng 50kg. Hỏi ôtô chở bao nhiêu tấn gạo ?

ĐS: 50×55 = 2750 kg =2,75 tấn.

CHIA SẺ