Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Tiết 44 – Luyện tập chung: Bài 1,2,3, 4,5 Toán 5 trang...

Tiết 44 – Luyện tập chung: Bài 1,2,3, 4,5 Toán 5 trang 48

CHIA SẺ

Tiết 44 – Luyện tập chung bài 1, 2, 3,4,5 trang 48 SGK chương 2 môn Toán 5.

1.Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét:

Đáp số viết ra mét (m):  a) 3m 6dm = 3,6m

b) 4dm = 0,4m

c) 34m 5cm = 34,05m

d) 345cm = 3,45m


2. Viết sốđo thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

ĐVĐ tấn

ĐVĐ ki-lô-gam

3,2 tấn 3200kg
502kg
2,5 tấn
21kg

Viết từ trên xuống dưới: 0,502 tấn;    2500kg;       0,021 tấn


Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

3. a) 42dm 4cm = ….dm;

b) 56cm 9mm = …cm;

c) 26m 2cm = ….m

giải: a) 42dm 4cm = 42,4dm

b) 56cm 9mm = 56,9cm

c) 26m 2cm = 26,02m


Bài 4.  Đáp án: a) 3kg 5g = 3,005kg

b) 30g =  0,03kg

c) 1103g = 1,103 kg


5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

2016-10-25_221819

Túi cam nặng:  a) 1,8kg;    b) 1800g


Làm thêm trong vở bài tập:

1. Nối theo mẫu

6 cặp kết quả được nối với nhau

Đáp án câu 2:

a) 32,47tấn = 324,7 tạ = 3247 yến = 32470kg

b) 0,9 tấn = 9 tạ =90 yến = 900kg

c) 780kg = 78 yến = 7,8 tạ = 0,78 tấn

d) 78kg = 7,8 yến = 0,78 tạ = 0,078 tấn

Đáp án câu 3:

a) 7,3m = 73dm;  7,3m2 = 730dm2 ; 34,34m = 3434cm ; 34,34m2= 343400cm2  ;8,02km = 8020m  ;    8,02km2= 8020000m2

b) 0,7km2 = 70ha;    0,7km2 = 7000m2 0,25ha = 500m2  ; 7,71ha = 77100m2

Bài 4. Nửa chu vi của một khu vườn hình chữ nhật là 0,55km. Chiều rộng

bằng 5/6  chiều dài. Tính diên tích khu vườn đó bằng mét vuông, bằng hecta.

Giải: 0,55km = 550m Tổng số phần bằng nhau là: 5 + 6 = 11 (phần)

550 – 5 = 250 (m)

Chiều dài HCN là: 550 – 250 = 300 (m)

Diện tích HCN là: 250 X 300 = 75000 (m2) = 7,5 (ha)

Đáp số: 75000m2; 7,5ha.

CHIA SẺ