Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Bài tập 1,2,3,4 trang 77 Toán 5: Luyện tập tiết 46

Bài tập 1,2,3,4 trang 77 Toán 5: Luyện tập tiết 46

CHIA SẺ

Luyện tập tiết 46 (Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo)

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 77 SGK Toán 5: Luyện tập

Bài 1: a)     Tìm 15% của 320;

b)    Tìm 24% của 235m2;

c)     Tìm 0,4% của 350.

Giải: a)     Tìm 15% của 320: 320 x 15 : 100 = 48 (kg)

b)    Tìm 24% của 235m2:  235 x 24 : 100 = 56,4 (m2)

c)     Tìm 0,4% của 350:    350 x 0,4 : 100 = 1,4.


Bài 2 trang 77: Một người bán 120kg gạo, trong đó có 35% là gạo nếp. Hỏi người đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

Giải: Số gạo nếp người đó đã bán là:

120 x 35 : 100 = 42 (kg)

Đáp số: 42 kg gạo nếp


Bài 3 trang 77 Toán 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng 15m. Người ta dành 20% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

Hướng dẫn: Diện tích mảnh đất là:

18 x 15 = 270 (m2)

Diện tích để làm nhà là:

270 x 20 : 100 = 54 (m2)

Đáp số: 54m2


Bài 4 trang 77 Toán 5: Một vườn cây ăn quả có 1200 cây. Hãy tính nhẩm 5%, 10%, 20%, 25% số cây trong vườn

Lời giải: Cách nhẩm 1:

1% số cây là:   1200 : 100 = 12 (cây)

5% số cây là: 12 x 5 = 60 (cây)

10% số cây là: 12 x 10 = 120 (cây)

20% số cây là: 12 x 20 = 240 (cây)

25% số cây là: 12 x 25 = 300 (cây)

Cách nhẩm 2:

Vậy: 5% số cây là: 1200 : 20 = 60 (cây)

10% số cây là: 1200 : 10 = 120 (cây)

20% số cây là: 1200 : 5 = 240 (cây)

25% số cây là: 1200 : 4 = 300 (cây).

Quảng cáo
CHIA SẺ