Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Bài 1,2,3,4 trang 73 Toán 5: Luyện tập chung tiết 73

Bài 1,2,3,4 trang 73 Toán 5: Luyện tập chung tiết 73

CHIA SẺ

Luyện tập chung tiết 73: giải bài 1,2,3,4 trang 73 SGK môn Toán 5 chương 2.

Mục tiêu tiết học này:

– Kĩ năng thực hiện các phép tính với các số thập phân.

– Tính giá trị của biểu thức số.

– Tìm thành phần chưa biết của phép tính.

– Giải bài toán có lời văn liên quan đến phép chia một số tự nhiên.

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a)     266,22 : 34 = 7,83;

b)    483 : 35 = 13,8

c)     91,08 : 3,6 = 25,3

d)    3: 6,25 = 0,48

Chi tiết thực hiện phép chia các em xem chi tiết như hình bên.

 

 

 


Bài 2: Tính:

 

a)     (128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32 = 55,2 : 2,4 – 18,32

= 23 – 18,32

= 4,68

b)     8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32 = 8,64 : 4,8 + 6,32

= 1,8 + 6,32

= 8,12


Bài 3 trang 73: Một động cơ mỗi giờ chạy hết 0,5l dầu. Hỏi có 120l dầu thì động cơ đó chạy được trong bao nhiêu giờ?

Có 120l dầu thì động cơ chạy được trong:

120 : 0,5 = 240 (giờ)

Đáp số: 240 giờ


Bài 4. Tìm x:

a)     x – 1,27 = 13,5 : 4,5

b)    x + 18,7 = 50,5 : 2,5

c)     x x 12,5 = 6 x 2,5

Giải: a)     x – 1,27 = 13,5 : 4,5

x – 1,27 = 3

x = 3 + 1,27

b)    x + 18,7 = 50,5 : 2,5

x + 18,7 = 20,2

x = 20,2 – 18,7

x = 1,5

c)     x x 12,5 = 6 x 2,5

x x 12,5 = 15

x = 15: 12,5

x = 1,2


Giải bài tập trong vở bài tập bài luyện tập chung tiết 73:

1.

2. Tính: a) (51,24 – 8,2) : 26,9 : 5 = 43,04 : 26,9 : 5 = 1,6 : 5 = 0,32

b) 263,24 : (31,16 + 34,65) – 0,71 = 263,24 : 65,81 – 0,71 = 4 – 0,71 = 3,29

3. Mỗi bước chân của Hương dài 0,4m. Hỏi Hương phải bước bao nhiêu bước đế đi hết đoạn đường dài 140m ?

Số bước chân của Hương phải bước để đi hết đoạn đường dài 140m là: 140 : 0,4 = 350 (bước chân)

4. Tính bằng 2 cách

a) 0,96 : 0,12 – 0,72 : 0,12
b) (2,04 + 3,4) : 0,68
Quảng cáo
CHIA SẺ