Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Tiết 69 Luyện tập – Bài 1,2,3,4 trang 70 SGK Toán lớp...

Tiết 69 Luyện tập – Bài 1,2,3,4 trang 70 SGK Toán lớp 5

CHIA SẺ

Luyện tập tiết 69 Toán 5: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân (1,2,3,4 trang 70).

1. Tính rồi so sánh kết quả tính:

a) 5 : 0,5 = 5 x 2 = 10                            b) 3 : 0,2 = 3 x 5 = 15

52 : 0,5 =  52 x 2 = 104                           18 : 0,25 = 18 x 4 = 72


2. Tìm x:

a) x x 8,6 = 387                        b) 9,5 x x = 399

x = 387: 8,6                                 x = 399 : 9,5

x = 45                                         x = 42


Bài 3. Thùng to có 21l dầu, thùng bé có 15l dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, mỗi chai  có 0,75l. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?

Số dầu tất cả là: 21 + 5 = 36 (l)

Số chai dầu tất cả là: 36 : 0,75 = 48 (chai)

Đáp số: 48 (chai)


Bài 4.Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng  12,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 25m. Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó?

Diện tích hình vuông (hình chữ nhật) là: 25 x 25 = 625 (m2 )

Chiều dài thửa ruộng là: 625 : 12,5 = 50 (m)

Chu vi thửa ruộng đó là: (50 + 12,5) x 2 = 125 (m)

Đáp số: 125m


Bài làm thêm:

1.Tìm x:

a) X X 4,5 = 72                 b) 15 : X = 0,85 + 0,35

X = 72 : 4,5                           15 : X = 1,2

X=6                                       X = 15 : 1,2

X = 12,5

2. Tìm ba giá trị số của X sao cho: 5,5 < X < 5,52.

Giá trị thích hợp là: X = 5,501; 5,502; 5,503

3. Biết rằng, 3,5l dầu nặng 2,66kg. Hỏi 5l dầu nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Bài giải:  1 lít dầu cân nặng :  2,66 : 3,5 = 0,76 (kg)

5 lít dầu cân nặng:  0,76 X 5 = 3,8 (kg)

Đáp số: 3,8kg.

Quảng cáo
CHIA SẺ