Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Bài 1,2,3,4 trang 68 môn Toán 5 tiết 67

[Luyện tập] Bài 1,2,3,4 trang 68 môn Toán 5 tiết 67

CHIA SẺ

[Luyện tập tiết 67] Chia 1 số tự nhiên cho 1 số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân: Bài 1,2,3,4 trang 68.

Một cái sân hình vuông có chu vi 27m. Hỏi cạnh của sân dài bao nhiêu mét?

Ta phải thực hiện phép chia: 27 : 4 =  ?

Thôn thường ta đặt tính rồi làm như sau:

27 chia 4 được 6, viết 6;

6 nhân 4 được 24, 27 trừ 24 được 3, viết 3;

Để chia tiếp, ta viết dấu phẩy vào bên phải 6 và viết thêm chữ số 0 vào bên phải 3 được 30.

30 chia 4 được 7, viết 7.

7 nhân 4 bằng 28; 30 trừ 28 bằng 2, viết 2.

Viết thêm chữ số 0 vào bên phải 2 được 20; 20 chia 4 được 5 viết 5;

5 nhân 4 bằng 20; 20 trừ 20 bằng 0 viết 0

Vậy 27 : 4 = 6,75 (m)


Bài 1. Tính:

a) 5,9 : 2 + 13,06                                       c) 167 : 25 : 4

= 2,95 + 13,06                                           = 6,68 : 4

= 16,01                                                     = 1,67

b) 35,04 : 4 – 6,87                                      d) 8,76 x 4 : 8

Quảng cáo

= 8,76 – 6,87                                                = 35,04 : 8

= 1,89                                                         = 4,38


Bài 2. Tính rồi so sánh kết quả:

 

a) 8,3 x 0,4 = 8,3 x 10 : 25 = 3,32

b) 4,2 x 1,25 = 4,2 x 10 : 8 = 5,25

c) 0,24 x 2,5 = 0,24 x 10 : 4 = 0,6


Bài 3. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó?

Chiều rộng mảnh-vườn là: 24  x 2/5 = 9,6 (m)

Chu vi mảnh-vườn là: (24 + 9,6 ) x 2 = 67,2(m)

Diện tích mảnh-vườn là: 24 x9,6 = 230,4 (m2)

Đáp số: 67,2(m) và 230,4 (m2)


Bài 4 trang 68. Trong 3 giờ xe máy đi được 93 km. Trong 2 giờ ô tô đi được 103 km. Hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét?

Mỗi giờ xe máy đi được: 93 : 3 = 31 (km)

Mỗi giờ ô tô đi được: 103 : 2 = 51,5 (km)

Mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy: 51,5 – 31 = 20,5 (km)

Đáp số:  20,5km