Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Giải bài 1,2,3,4 trang 58 Toán 5: Luyện tập nhân một số...

Giải bài 1,2,3,4 trang 58 Toán 5: Luyện tập nhân một số thập phân với 10; 100; 1000….

CHIA SẺ

Luyện tập nhân một số thập phân với 10; 100; 1000… Toán lớp 5.

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 58 SGK Toán 5: Luyện tập nhân một số thập phân với 10, 100, 1000…

Bài 1. a) Tính nhẩm:

1,48 x 10          5,12 x 1000            2,571 x 1000

15,5 x 10          0,9 x 100               0,1 x1000

b) Số 8,05 phải nhân với số nào để được tích là 80,05; 805; 8050; 80500?

Đáp án:

a) 1,48 x 10 = 14,8;             5,12 x 1000  =   512;             2,571 x 1000 =  2571

15,5 x 10  = 155;                 0,9 x 100   =  90;             0,1 x1000 =  100

b) 8,05 x 10 = 80,5;              8,05 x 100 = 805;

8,05 x 1000 = 8050;            8,05 x 10 000 = 80 500.


Bài 2 trang 58: Đặt tính rồi tính:

a) 7,69 x 50;      b) 12,6 x 800;           c) 12,82 x 40;            d) 82,14 x 600

Đáp án:

a) 7,69 x 50 = 384,502016-11-03_211610

b) 12,6 x 800 = 512,80

c) 12,82 x 40 = 10080,0

d) 82,14 x 600 = 49284,00


Bài 3 trang 58 Toán 5:Một người đi xe đạp, trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 10,8 km, trong 4 giờ tiếp theo mỗi giờ đi được 9,52k,. Hỏi người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Đáp án và giải bài 3:

Trong 3 giờ đầu người đó đi được:

10,8 x 3 = 32,4 (km)

Trong 4 giờ tiếp người đó đi được:

9,52 x 4 = 38,08 (km)

Người đó đã đi được tất cả:

32,4 + 38,08 = 70,48 (km)

Đáp số: 70,48 (km)


Bài 4 trang 58: Tìm số tự nhiên x, biết: 2,5 x x < 7 ?

Hướng dẫn giải: Nếu x = 0 thì 2,5 x 0 = 0 < 7

Nếu x = 1 thì 2,5 x 1 = 2,5 < 7

Nếu x = 2 thì 2,5 x 2 = 5 < 7

Nếu x = 3 thì 2,5 x 3 = 7,5 > 7 (loại)

Vậy x là các số: 0; 1; 2.

Quảng cáo
CHIA SẺ