Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Giải bài 1,2,3,4 tiết 53 trang 54 Toán 5: Luyện tập

Giải bài 1,2,3,4 tiết 53 trang 54 Toán 5: Luyện tập

CHIA SẺ

Tiết 53 Luyện tập bài 1,2,3,4 trang 54 trong SGK Toán lớp 5.

– Rèn luyện kĩ năng trừ hai số thập phân.

– Tìm một thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ với số thập phân.

– Biết thực hiện trừ một số cho một tổng.

1. Đặt tính rồi tính:

 

a) 68,72 – 29,91= 38,812016-11-02_210020

b) 52,37 –  8,64= 43,73

c) 75,5 – 30,26 = 45,24

d) 60 – 12,45= 47,55

 


2. Tìm x:

a) x + 4,32 = 8,67;                   b) 6,85 + x = 10,29;

c) x – 3,64 = 5,86;                    d) 7,9 – x = 2,5.

ĐS: a) x + 4,32 = 8,67

x = 8,67 – 4,32

x = 4,35

b) 6,85 + x = 10,29

x = 10,29 – 6,85

x = 3,44

c) x – 3,64 = 5,86

x = 5,86 + 3,64

x = 9,5

d) 7,9 – x = 2,5

x = 7,9 – 2,5

x = 5,4


Bài 3. Ba quả dưa cân nặng 14,5 kg. Quả thứ nhất cân nặng 4,8 kg, quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 1,2kg. Hỏi quả thứ ba cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

2016-11-02_210627

Tóm tắt:

2016-11-02_211203

Quả thứ hai nặng:

4,8 – 1,2 = 3,6 (kg)

Cả hai quả đầu nặng:

4,8 + 3,6 = 8,4 (kg)

Quả thứ ba nặng:

14,5 – 8,4 = 6,1 (kg)

Đáp số: 6,1 kg


Bài 4 trang 54: a) Tính rồi so sánh giá trị của a-b-c và a- (b+c)

a b c a-b-c a-(b+c)
8,9 2,3 3,5
12,38 4,3 2,08
16,72 8,4 3,6

b) Tính bằng hai cách:

8,3 – 1,4 – 3,6;             18,64 – ( 6,24 + 10,5)

a)

a b c a-b-c a-(b+c)
8,9 2,3 3,5  8,9 – 2,3 – 3,5 = 3,1  8,9 – (2,3 + 3,5) = 3,1
12,38 4,3 2,08 12,38 -4,3 – 2,08 = 6  12,38 – (4,3 + 2,08) = 6
16,72 8,4 3,6  16,72 – 8,4 – 3,6 = 4,72  16,72 – (8,4 + 3,6) = 4,72

Ta thấy giá trị của a-b-c và a-(b+c) luôn luôn bằng nhau.

b) Cách 1: 8,3 – 1,4 – 3,6 = 6,9 – 3,6   3,3

Cách 2: 8,3 – 1,4- 3,6   = 8,3 – (1,4 + 3,6)   = 8,3 – 5    = 3,3

Cách 1: 18,64 – ( 6,24 + 10,5) = 18,64 – 16,74 = 1,9

Cách 2:  18,64 – ( 6,24 + 10,5) =  18,64 – 6,24 – 10,5 = 12,4 – 10,5 = 1,9.


Hướng dẫn làm bài tập trong vở bài tập

Bài 1 + 2

Giải bài toán dựa vào tóm tắt sau:

Vịt cân nặng: 1,5 + 0,7 = 2,2 (kg)

Gà và vịt cân nặng: 1,5 + 2,2 = 3,7 (kg)

Ngỗng cân nặng: 9,5 – 3,7 = 5,8 (kg)

Đáp số: 5,8kg.

3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp và tính bằng 2 cách.

Câu 3a.
Câu 3b.

 

Quảng cáo
CHIA SẺ