Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Bài tập 1,2,3,4 trang 50,51 Toán 5 tiết 49 – Luyện tâp...

Bài tập 1,2,3,4 trang 50,51 Toán 5 tiết 49 – Luyện tâp (cộng 2 số thập phân)

CHIA SẺ

Luyện tập tiết 49 – bài 1,2 trang 50; bài 3,4 trang 51 trong SGK môn Toán 5.

1. Tính rồi so sánh giá trị của a+b và b+a

a

5,7

14,9

0,53

b

6,24

4,36

3,09

a+b

5,7 + 6,24 = 11,94

b+a

6,24 + 5,7 = 11,94

Nhận xét: Phép cộng các số thập phân có tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

a+ b = b+ a

a

5,7

14,9

0,53

b

6,24

4,36

3,09

a+b

5,7 + 6,24 = 11,94

 14,9 + 4,36 = 19,26  0,53 +  3,09 = 3,62

b+a

6,24 + 5,7 = 11,94

4,36 + 14,9 = 19,26   3,09 + 0,53 = 3,62

 


Bài 2. Thực hiện phép cộng rồi dùng tính chất giao hoán để thử lại:

a) 9,46 + 3,8;

b) 45,08 + 24,97;

c) 0,07 + 0,09.

Đáp số: a) 13,26; b) 70,05; c) 0,16

2016-10-31_204859


Bài 3. Một hình chữ nhật có chiều rộng 16,34m, chiều dài hơn chiều rộng 8,32m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Chiều dài HCN là:

16,34 + 8,32 = 24,66 (m)

Chu vi HCN là:

(24,66 + 16,34 ) x2 = 82 (m)

Đáp số : 82 (m)


Bài 4 trang 51. Một tuần lễ cửa hàng bán được 314,78 m vải, tuần lễ sau bán được 525,22m vải. Biết rằng của hàn

Số mét vải cửa hàng bán được trong hai tuần là: 314,78 + 525,22 = 840 (m)

Số ngày trong hai tuần là: 7 x 2 = 14 (ngày)

Trung bình mỗi ngày bán được số vải là: 840 : 14 = 60 (m)

Đáp số : 60m


Bài thêm số 4 trong vở bài tập: Tìm số trung bình cộng của 254,55 và 185,45.

Số trung bình cộng cần tìm là: (254,55 + 185,45) : 2 = 220

Đáp số: 220.

Ngoài ra Đáp số bài 3 chu vi là 152m.

CHIA SẺ