Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Luyện tập tiết 35: Giải bài 1,2,3,4 trang 38,39 SGK Toán lớp...

Luyện tập tiết 35: Giải bài 1,2,3,4 trang 38,39 SGK Toán lớp 5

CHIA SẺ

Tiết 35 sách toán lớp 5 Luyện tập giải bài 1 trang 38; bài 2,3,4 trang 39.

– Biết cách chuyển một số thập phân thành hỗn số rồi thành số thập-phân.

– Chuyển số đo viết dưới dạng số thập-phân thành số đo viết dưới dạng số tự nhiên với đơn vị đo thích hợp.

Bài 1. a) Chuyển các phân số th.phân sau đây thành hỗn số (theo mẫu):

b) Chuyển các hỗ số của phần a) thành số th.phân (theo mẫu):

Kết quả của a và b dưới đây:


Bài 2. Chuyển các phân số thậpphân sau thành số thậpphân, rồi đọc các số thậpphân đó:

 45/10 =  4,5 đọc là bốn phẩy năm

834/10 = 83,4 đọc là tám mươi ba phẩy bốn

1954/100 = 19,54 đọc là mười chín  phẩy năm mươi tư

2167/1000 = 2,167 đọc là hai phẩy một trăm sáu mươi bảy

2020/10000 = 0,2020 đọc là không phẩy hai nghìn không trăm hai mươi.


Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 

2,1m = 21dm

8,3m = 830 cm

5,27m = 527 cm

3,15m = 315 cm


Bài 4 trang 39 Toán 5  a) Viết phân số 3/5 dưới dạng phân số th.phân có mẫu là 10 và có mẫu số là 100

b) Viết hai PSTP mới tìm được thành hai số TP

c) Có thể viết 3/5 thành những STP nào?

Hướng dẫn:

Đáp án bài 4
CHIA SẺ