Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Giải bài 1,2,3 trang 77 Toán 5: Giải toán về tỉ số...

Giải bài 1,2,3 trang 77 Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

CHIA SẺ

Tiết 75: Đáp án và lời giải  chi tiết bài tập 1,2,3 trang 77 SGK Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

– Biết cách tìm tỉ số % của hai số.

– Vận dụng để giải các bài toán đơn giản về tìm tỉ số % của 2 số.

Bài 1: Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó.

Cách 1: Số HS 10 tuổi là: 32 x 75 : 100 = 24 (HS)

Số HS 11 tuổi là: 32 – 24 = 8 (HS)

Cách 2:  So với số HS cả lớp thì số HS 11 tuổi bằng : 100% – 75% = 25%

Số HS 11 tuổi là: 32 x 25 : 100 = 8 (HS)

Nói thêm: Cũng có thể viết, chẳng hạ bước tính 32 x 75 : 100 dưới dạng hoặc 32 : 100 x 75


Bài 2 trang 77: Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng, Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi suất là bao nhiêu?

Tiền lãi sau một tháng là: 5 000 0000 x 0,5 : 100 = 25 000 (đồng)

Cả tiền gửi và tiền lãi suất sau một tháng là: 5 000 000 + 25 000 = 5 025 000 (đồng)


Bài 3. Một xưởng may đã dùng hết 345m vải để may quần áo, trong đó có số vải may quần chiếm 40%. Hỏi số vải may áo đó là bao nhiêu mét?

Số vải để may quần là: 345 x 40 : 100 =138 (m)

Số vải để may áo là: 345 – 138 = 207 (m)

Đáp số: 207m vải

Quảng cáo
CHIA SẺ