Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Bài 1,2,3 trang 76 môn Toán 5: Luyện tập giải toán về...

Bài 1,2,3 trang 76 môn Toán 5: Luyện tập giải toán về tỉ số phần trăm

CHIA SẺ

Luyện tập giải toán về tỉ số phần trăm lớp 5. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 76 SGK .

Bài 1: Tính (theo mẫu):

a)     27,5% + 38%;

b)    30% – 16%;

c)     14,2% x 4;

d)    216% : 8%.

Giải: a)     27,5% + 38% = 65,5%

b)       30% – 16% = 14%

c)         14,2% x 4 = 56,8%

d)    216% : 8% = 27%


Bài 2 trang 76 Toán 5: Theo kế hoạch, năm vừa qua thôn Hòa An phải trồng 20ha ngô. Đến hết tháng 9 thôn Hòa An trồng được 18ha và hết năm trồng được 23,5ha ngô. Hỏi:

a)     Đến hết tháng 9 thôn Hòa An đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả năm

b)    Hết năm thôn Hòa An đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm và vượt mức kế hoạch cả năm bao nhiêu phần trăm?

Giải : a)     Số phần trăm kế hoạch cả năm thôn Hòa An thực hiện được cho đến hết tháng 9 là:

18 : 20 = 0,90 = 90%.

b)    So với kế hoạch thì đến hết năm thôn Hòa An đã thực hiện được:

23,5 : 20 = 1,175 = 117,5%

Thôn Hòa An đã thực hiện vượt mức kế hoạch:

117,5% – 100% = 17,5%

   Đáp số: a) 90%

    b)  117,5% và 17,5%

Nói thêm cần phân biệt giữa “ Thực hiện vượt mức” và “ thực hiện được”: Thôn Hòa An đã thực hiện được vượt mức kế hoạch 17,5% cũng có nghĩa là đã thực hiện được:

100% + 17,5% = 117,5% (kế hoạch cả năm)


Bài 3 trang 76 SGK Toán 5: Một người bỏ ra 42 000 đồng tiền vốn mua rau. Sau khi bán hết số rau, người đó thu được 52 500 đồng. Hỏi:

a)     Tiền bán rau bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?

b)    Người đó đã lãi bao nhiêu phần trăm?

Lời giải: Tóm tắt:  Vốn : 42 000 đồng

Bán:  52 500 đồng

52 500 : 42 000 = ….%

Lãi: …%

a)     So với tiền vốn thì tiền bán rau bằng:

52 500 : 42 000 = 1,25 = 125%

b)    Người đó đã lãi:

125% – 100% = 25%

Đáp số: a)  125%; b) 25%

 

Quảng cáo
CHIA SẺ