Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Bài tập 1,2,3 trang 75 Toán 5: Giải toán về tỉ số...

Bài tập 1,2,3 trang 75 Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm

CHIA SẺ

Giải toán về tỉ số phần trăm – Lớp 5. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 75

Bài toán mẫu 1: Trong 80kg nước biển có 2,8kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển.

Hướng dẫn giải:

Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là:

2,8 : 80 = 0,035

0,035 = 3,5%

Đáp số: 3,5 %

Bài mẫu 2:

Trường tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh, trong đó có 315 học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữa và số học sinh toàn trường.

Tỉ số của học sinh nữ và số học sinh toàn trường là 315 : 600

Ta có:       315 : 600 = 0,525

0,525 x 100 : 100 = 52,5 : 100 = 52,5%

Vậy tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường là 52,5%.

Thông thường ta viết gọn cách tính như sau:

315 : 600 = 0,525 = 52,5%

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số 315 và 600 ta làm như sau:

–         Tìm thương của 315 và 600.

–         Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.


Bài 1: Viết các số thập phân sau thành tỉ số phần trăm (theo mẫu):

0,57;    0,52;    0,3;       0,234;   1,35.

Đáp án: 0,52 = 52%;

0,3 = 30%

0,234 = 23,4%

1,35 = 135%


Bài 2 trang 75: Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu)

a)     19 và 30;

b)    45 và 61;

c)     1,2 và 26;

Đáp án: a)     45: 61 = 0,7377 …= 73,77%

b)    1,2 : 26 = 0,0461…= 4,61%


Bài 3 trang 75: Một lớp học sinh có 25 học sinh, trong đó có 13 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học của lớp đó?

Lời giải:  Tóm tắt: Cả lớp: 25 học sinh

Nữ: 13 học sinh

13: 25 =….%

Tỉ số phần trăm của số nữ và số học sinh của lớp là:

13: 25 = 0,52 = 52%

Đáp số: 52%

Quảng cáo
CHIA SẺ