Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Bài 1,2,3 trang 70 SGK Toán 5: Chia một số tự nhiên...

Bài 1,2,3 trang 70 SGK Toán 5: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

CHIA SẺ

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân – Toán 5: Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 70  tiết 68.

Muốn chia 1 số tự nhiên cho 1 số thập phân ta làm như sau:

– Đếm xem có bao nhiêu số thập phân ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0

– Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

Ví dụ:

99 : 8,25 = ?

Ta đặt tính rồi làm như sau:

Phần thập phân của 8,25 có hai chữ số.

Viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải 99 được 9900 bỏ dấu phẩy ở 8,25 được 825

Thực hiện phép chia 9900: 825


Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 7 : 3,5;

b) 702 : 7,2;

c) 9 : 4,5;

d) 2 ; 12,5.

Đáp án: a) 2; b) 97,5; c) 2;  d) 0,16


Bài 2 Tính nhẩm:

a) 32 : 0,1                  b) 168 : 0,1            c) 934 : 0,01

32 : 10                      168 : 10                 934 : 100

ĐS: a) 320                  b) 1680                      c) 93 400

3,2                       16,8                           9,34


Bài 3 trang 70 Toán 5. Một thanh sắt dài 0,8 m nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0,18 m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

1m thanh sắt đó nặng: 16 : 0,8 = 20 (kg)

0,18m thanh sắt nặng: 20 x 0,18 = 3,6 (kg)

Đáp số: 3,6 kg


Bài tập trong vở bài tập:

2. Một ôtô chạy trong 3,5 giờ được 154km. Hỏi ôtô đó chạy trong 6 giờ được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Ôtô đó chạy trong 1 giờ được: 154 : 3,5 = 44 (km)

Trong 6 giờ ôtô chạy được: 44 X 6 = 264 (km)

Đáp số 264km.

3. Tính nhẩm: a) 24 : 0 ,1 = 240 ;         24 : 10 = 2,4

b) 250 : 0,1 = 2500;       250 : 10 = 25

c) 425 : 0,01 = 42500;    425 : 100 = 4,25

Quảng cáo
CHIA SẺ