Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Giải bài 1,2,3 trang 66 SGK Toán 5: Chia một số thập...

Giải bài 1,2,3 trang 66 SGK Toán 5: Chia một số thập phân cho 10,100,1000…

CHIA SẺ

Chia một số thập phân cho 10,100,1000…

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 66 SGK Toán 5: Chia một số thập phân cho 10,100,1000…

Lý thuyết cần ghi nhớ:

Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,…chữ số

Ví dụ:

89,13 : 100= ?

89,13 : 100= 0,8913


Bài 1. Tính nhẩm:

a) 43,2 : 10                 0,65:10              432,9: 100                   13,96: 10000

b) 23,7 :10                  2,07 : 10             2,23 : 100                   999,8 : 10000

Giải: a) 4,32          0,065             4,329               0,01396

b) 2,37          0,207             0,0223             0,9998


Bài 2. Tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính:

a) 12,9 : 10 và 12,9 x 0,1;

b) 123,4 : 10 và 123,4 x 0,01;

c) 5,7 : 10 và 5,7 x 0,1;

d) 87,6 : 100 và 87,6 x 0,01.

giải: a) 12,9 : 10 = 12,9 x 0,1 = 1,29

b) 123,4 : 10 = 123,4 x 0,01 = 1,234

c) 5,7 : 10 = 5,7 x 0,1 = 0.57

d) 87,6 : 100 = 87,6 x 0,01= 0,876


Bài 3 trang 66 SGK Toán 5: Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta đã lấy ra 1/10 số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?

Giải bài 3: Cách 1: Số gạo đã lấy ra là:

537,25 : 10 = 53,725 (tấn)

Số gạo còn lại trong kho là:

537,25 – 53,725 = 483,525 (tấn)

Cách 2: Phân số chỉ số gạo còn lại là:

1 – 1/10 = 9/10 (Số gạo lúc đầu)

Số tấn gạo còn lại là:

(537,25 x 9 ) : 10 = 483,525 (tấn)

Đáp số: 483,525 (tấn)

Quảng cáo
CHIA SẺ