Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Bài 1,2,3 trang 64 Toán 5 tiết 63: Chia một số thập...

Bài 1,2,3 trang 64 Toán 5 tiết 63: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

CHIA SẺ

Giải bài chia một số thập phân cho một số tự nhiên (1,2,3 trang 64) – Toán 5 chương 2.

Muốn chia 1 số thập phân với 1 số tự nhiên ta làm như sau:

– Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

– Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.

– Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 5,28 : 4;

b) 95,2 : 48;

c) 0,36 : 9;

d) 75,52 : 32.

Đáp số: a) 1,32;           b) 1,4;           c) 0,04;           d) 2,36

2016-11-04_214430


Bài 2 Tìm x:

a) x x 3 = 8,4

x = 8,4 : 3

x = 2,8

b) 5 x x = 0,25

x = 0,25 : 5

x = 0,05


Bài 3. Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 126,54 km. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Trung bình mỗi giờ người đó đi được: 126,54: 3 = 42,18 (km)

Đáp số 42,18 (km)


Tiếp tục hướng dẫn trả lời 3 câu hỏi + bài tập trong vở bài tập:

Kết quả lần lượt là: 1,24; 1,9; 0,0238; 0,08; 0,59; 0,357

2. a) x X 5 = 9,5
x = 9,5 : 5
x= 1,9

b) 42 x X = 15,12
x = 15,12 : 42
x = 0,39

3.Trong 6 ngày, cửa hàng vải Minh Hương đã bán được 342,3m vải. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Số mét vải trung bình mỗi ngày cửa hàng Minh Hương ván được là: 342,3 : 6 = 57,05 (m)

Đáp số: 57,05m

Quảng cáo
CHIA SẺ