Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Bài 1,2,3 trang 60 Toán 5: Luyện tập nhân một số thập...

Bài 1,2,3 trang 60 Toán 5: Luyện tập nhân một số thập phân với một số thập phân

CHIA SẺ

Luyện tập nhân một số thập phân với một số thập phân

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 60 SGK Toán 5: Luyện tập nhân một số thập phân với một số thập phân

Ví dụ bài tập mẫu:

Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4m, chiều rộng là 4,8m. Hỏi diện tích của mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Ta phải thực hiện phép tính: 6,4 x 4,8 = ? (m2 )

Ta có: 6,4m = 64dm

4,8m = 48 dm

3072 dm2=  30,72m2

Vậy:  6,4 x 4,8 = 30,72m2

Thông thường ta làm như sau:

Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.

Hai thừa số có tất cả hai chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái.

 


Gợi ý giải bài tập

Bài 1. a) Ví dụ:

142,57 x 0,1 = ?

2016-11-03_222129

142,57 x 0,1 = 14,257

Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 142,57 sang bên trái một chữ số ta cũng được 14,257

531,75 x 0,01 = ?

2016-11-03_222214

531,75 x 0,01 = 5,3175

Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 531,75 sang bên trái hai chữ số ta cũng được 5,3175.

Khi nhận một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001…ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái nột, hai, ba…chữ số

b) Tính nhẩm:

579,8 x 0,1                          38,7 x 0,1                        6,7 x 0,1

805,13 x 0,01                       67,19 x 0,01                     3,5 x 0,01

362,5 x 0,001                       20,25 x 0,001                    5,6 x 0,001

Đáp án: a) 579,8 x 0,1 = 57,98;                  38,7 x 0,1=  3,87;               6,7 x 0,1= 0,67

b) 805,13 x 0,01 = 8,0513;                   67,19 x 0,01=  0,6719;       3,5 x 0,01 =   0,035

c) 362,5 x 0,001 = 0,3625;                    20,25 x 0,001 = 0,02025;          5,6 x 0,001 = 0,0056.


Bài 2 trang 60. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông?

1000ha;         125ha;             12,5ha;            3,2ha.

Đáp án: 1000ha = 10 km2                       125ha = 1 ,25 km2

12,5ha=  0,125km2                   3,2ha = 0,032 km2.


Bài 3 trang 60 SGK Toán 5: Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1 000 000, quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết đo được 19,8 cm. Hỏi độ dài thật của quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là bao nhiêu ki-lô-mét?

Giải: Quãng đường từ Hồ Chí Minh đến Phan Thiết dài:

19,8 x 1 000 000 = 19 800 000 (cm) hay 198km

Đáp số: 198km

Quảng cáo
CHIA SẺ