Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Giải bài 1,2,3 tiết 58 trang 59 Toán 5: Nhân 1 số...

Giải bài 1,2,3 tiết 58 trang 59 Toán 5: Nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân

CHIA SẺ

Lời giải chi tiết bài 1,2,3 trang 59 SGK Toán 5. Tính toán và – Bước đầu nhận biết tính chất giao hoán của phép nhân 2 số thập phân.

Muốn nhân một số thập phân (STP) với một STP  ta làm như sau:

– Nhân như số tự nhiên.

– Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.


Bài 1. Đặt tính rồi tính:

 

a) 25,8 x 1,5 = 38,72016-11-03_220503

b) 16,25 x 6,7= 108,875

c) 0,24 x 4,7= 1,128

d) 7,826 x 4,5= 35,2170

 


Bài 2 trang 59. a) Tính rồi so sánh giá trị của a x b và của b x a:

a

b

a x b

b xa

2,36

4,2

3,05

2,7

 Nhận xét: Phép nhân các STP có tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi.

a x b = b x a

b) Viết ngay kết quả tính:

4,34 x 3,6 = 15,624                                 9,04 x 16 = 144,64

3,6 x 4,34 =                                            16x 9,04 =

 a)

a x b b x a
 2,36  x 4,2 = 9,912  4,2 x 2,36 = 9,912
 3,05 x 2,7 = 8,235  2,7 x 3,05 = 8,235

Giá trị a x b và b x a luôn luôn bằng nhau.

b) Theo tính chất giao hoán của phép nhân ta có ngay:

3,6 x 4,34 = 15,624                   16x 9,04 = 144,64


Bài 3 trang. Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 15,62m và chiều rộng 8,4m. Tính chu vi và diện tích vườn cây đó.

Chu vi vườn cây là: (15,62 + 8,4 ) x 2 = 48,04 (m)

Diện tích vườn cây là: 15,62 x 8,4 = 131,208 (m2)

Đáp số: 48,04m và 131,208m2

Quảng cáo
CHIA SẺ