Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 giải bài 1,2,3 trang 57 – Nhân một số thập phân...

[Tiết 56 Toán 5] giải bài 1,2,3 trang 57 – Nhân một số thập phân với 10; 100; 1000

CHIA SẺ

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000… SGK môn Toán 5 tiết 56. Dethikiemtra.com hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 57.

– Biết và vận dụng được quy tắc nhân nhẩm 1 số thập phân (STP) với 10, 100, …

– Củng cố kĩ năng nhân 1 STP  với 1 số tự nhiên.

– Củng cố kĩ năng viết các số đo đại lượng dưới dạng STP.

Ví dụ:

27,867 x 10 = ?

Nhận xét: Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 27,867 sang bên phải một chữ số ta cũng được 278,67.


Bài 1. Nhân nhẩm:

a) 1,4 x 10;           2,1 x 100;              7,2 x 1000

b) 9,63 x 10;         25,08 x 100;           5,32 x 1000

c) 5,328 x 10;       4,061 x 100;           0,894 x 1000

Đáp án: a) 1,4 x 10 = 14 ;       2,1 x 100 = 210 ;  7,2 x 1000 =  7200

b) 9,63 x 10 = 96,3;         25,08 x 100 =  2508 ;   5,32 x 1000 =   5320

c) 5,328 x 10 = 53,28;           4,061 x 100 =  406,1;       0,894 x 1000 =  894


2. Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét:

10,4dm;      12,6m;       0,856m;          5,75dm.

Đáp án: 10,4dm = 104cm;          12,6m = 1260cm;

0,856m = 85,6cm;          5,75dm = 57,5cm.


Bài 3. Một can nhựa chứa 10l dầu hỏa. Biết một lít dầu h

2016-11-03_203302

10l cân dầu hỏa nặng: 0,8 x 10 = 8 (kg)

Cả can dầu hỏa đó nặng 8 + 1,3 = 9,3 (kg)

Đáp số: 9,3kg


Gợi ý giải vở bài tập:

1.Đúng ghi (Đ), sai ghi S

Muốn nhân 1 STP với 10,100,1000, … ta chỉ việc:

a) Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải 1,2,3,… chữ số (Đ)
b) Chuyển dấu phẩy sang bên trái 1,2,3,… chữ số (S).

2. Tính nhẩm: a) 4,08×10 = 40,8;        0,102×10 =1,02

b) 7,318×1000 = 7318;                    4,57×1000 = 4570

3. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị bằng mét: 12075km = 1207,5m; 0,452hm = 45,2m;  12,075km = 12075m;10,241dam = 102,41m

4. Một ô tô chở khách trung bình mỗi giờ đi được 35,6km. Hỏi trong 10 giờ ô tô đó đi được trong bao nhiêu ki-lô-mét ?

Quãng đường ô tô đi trong 10 giờ là: 35,6 X 10 = 356 (km)

Đáp số: 356km.

Quảng cáo
CHIA SẺ