Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Bài 1,2,3 trang 56 Toán 5: Nhân một số thập phân với...

Bài 1,2,3 trang 56 Toán 5: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

CHIA SẺ

Toán 5 – Nhân một số thập phân với một số tự nhiên – Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 56 SGK

Lý thuyết cần nhớ:

Thực hiện phép nhân như nhân số tự nhiên.

Phần thập phân của số 1,2 có một chữ số, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra một chữ số kể từ phải sang trái.

Ví dụ 2: 0,46 x 12 = ?

Ta đặt rồi làm như sau:

Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên

Phần thập phân của số 0,46 có hai chữ số, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái

Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:

– Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.

– Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.


Bài 1 Đặt tính rồi tính:

a) 2,5 x 7;

b) 4,18 x 5;

c) 0,256 x 8;

d) 6,8 x 15

Đáp số: a) 17,5; b) 20,90; c)2,048 d) 102,0

2016-11-03_201525


Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số 3,18 8,07 2,389
Thừa số 3 5 10
Tích

Giải:

Thừa số 3,18 8,07 2,389
Thừa số 3 5 10
Tích  9,54  40,35  23,89

 


Bài 3 trang 56 Toán 5: Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Giải bài 3: Trong 4 giờ ô tô đó đi được:

42,6 x 4 = 170,4 (km)

Đáp số 170,4 (km)

Quảng cáo
CHIA SẺ