Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Trừ hai số thập phân – Bài 1,2,3 trang 54 Toán 5

Trừ hai số thập phân – Bài 1,2,3 trang 54 Toán 5

CHIA SẺ

Trừ hai số thập phân. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 54 SGK Toán 5.

Lý thuyết cần nhớ:

Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

– Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau.

-Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

-Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như số tự nhiên.


Bài 1. Tính:

a) 68,4 – 25,7

b) 46,8 – 9,34

c) 50,81 – 19,256

2016-11-02_202109

Giải: a) 42,7       b) 37,46          c) 31,554


Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 72,1 – 30,4;       b) 5,12 – 0,68;            c) 69 – 7,85.

Đáp số a) 41,7; b) 4,44; c) 61,15

2016-11-02_202329


Bài 3 trang 54 Toán 5: Một thùng đựng 28,75 kg đường. Người ta lấy từ thùng đó tra 10,5kg đường sau đó lại lấy ra 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Giải: Người ta lấy ra tất cả:

10,5 + 8 = 18,5 (kg)

Trong thùng còn lại: 28,75 – 18,5 =10,25 (kg)

Đáp số: 10,25 kg đường

Quảng cáo
CHIA SẺ