Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Bài 1,2,3 trang 50 SGK Toán 5: Cộng hai số thập phân

Bài 1,2,3 trang 50 SGK Toán 5: Cộng hai số thập phân

CHIA SẺ

Cộng hai số thập phân:  Lý thuyết và Giải bài 1,2,3 trang 50 SGK Toán 5: Cộng hai số thập phân

Lý thuyết:

Muốn  cộng hai số thập phân ta làm như sau:

– Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

– Cộng như cộng các số tự nhiên

– Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng


Bài 1. a, 58,2 + 24,3

b, 19,36 + 4,08

c, 75,8 + 249,19

d, 0,995 + 0,868

2016-10-31_075839

Đáp án: a) 58,2 + 24,3 = 82,5      b) 19,36 + 4,08 = 23,44           c) 75,8 + 249,19 = 324,99          d) 0,995 + 0,868 = 1,863


Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 7,8 + 9,6;

b) 34,82 + 9,75

c) 57,648 + 35,37

Đáp số: a) 17,4;           b) 44,57;          c) 93,018

2016-10-31_080031


Bài 3 trang 50. Nam cân nặng 32,6 kg. Tiến cân nặng hơn Nam 4,8kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Tiến cân nặng:   32,6 + 4,8 = 37,4(kg)

Đáp số: 37,4kg

CHIA SẺ