Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Giải bài 1,2,3 trang 47 Toán 5 tiết 43 Viết các số...

Giải bài 1,2,3 trang 47 Toán 5 tiết 43 Viết các số đo diện tích dưới dạng STP

CHIA SẺ

Tiết 43 Toán lớp 5 – Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân: bài 1,2,3 trang 47 SGK Toán 5 chương 2.

– Ôn tập về bảng đơn vị đo diện tích, quan hệ giữa các đơn vị đo dtích thông dụng.

– Biết cách viết số đo dtích dưới dạng STP, dạng đơn giản.

Lưu ý: Mỗi ĐVĐ diện-tích gấp 100 lần ĐV bé hơn tiếp liền nó. Mỗi ĐVĐ diện-tích bằng 1/100 ĐV lớn hơn tiếp liền nó

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

1. a)     56dm2  = 0,56m2

b)   17 dm2 23cm2 = 17,23 dm2

c)   23 cm2 = 0,23dm2

d) 2 cm2 5mm= 2,05 cm2


2. a)   1654m= 0,1654 ha

b)   5000m2 =  0,5 ha

c)     1ha  = 0,01 km2

d)     15ha  = 0,15 km2


3.  a)    5,34 km= 534 ha

b)     16,5m2 =  16m2 50dm2

c)     6,5 km2 = 650 ha

d)     7,6256 ha = 76 256 m2


Dethikiemtra.com chia sẻ đáp án bài trong sách bài tập, các em tham khảo:

Viết số thập-phân thích hợp vào chỗ chấm:

Bài số 1. a) 3m2 62dm2= 3,62m2;    b) 4m2 3dm2 = 4,03m2

c) 37dm2 = 0,37m2; d) 8dm2 = 0,08m2

Bài số 2. a) 8cm2 15mm2 = 8,15cm2 ; b) 17cm2 3mm2 = 17,03cm2

c) 9dm2 23cm2 = 9,23dm2 ; d) 13dm2 7cm2 = 13,07dm2

Bài số 3. a) 5000m2 = 0,5ha;    b) 2472m2 = 0,2472ha     c) lha = 0,01km2; d) 23ha = 0,23km2

Bài số 4. a) 3,73m2 = 373dm2; b) 4,35m2 = 435dm2;    c) 6,53km2 = 653ha   ; d) 3,5ha = 35 000m2

Cách làm chi tiết như mẫu
CHIA SẺ