Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Giải bài 1,2,3 trang 44 SGK Toán 5: Viết các số đo...

Giải bài 1,2,3 trang 44 SGK Toán 5: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

CHIA SẺ

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân – Toán lớp 5.

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 44 SGK Toán 5: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Xem lại các ví dụ để áp dụng giải bài tập:

Ví dụ 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

6m4dm = …m

Cách làm: 6m4dm = = 6,4m

Vậy: 6m 4dm = 6,4m

b) Ví dụ 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

3m 5cm = …m

Cách làm: 3m 5cm =  = 3,05m

vậy: 3m 5cm = 3,05m


Gợi ý giải bài tập:

Bài 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m 6dm = ….m;

b) 2dm 2cm = …dm

c) 3cm 7cm =…m

d) 23m 13cm = …m

Đáp án: a) 8,6m          b) 2,2dm        c) 3,07m        d) 23,13m


Bài 2 trang 44. Viết số các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là mét:

3m 4dm;     2m 5cm;     21m 36cm.

b) Có đơn vị  đo là đề- xi- mét:

8dm 7cm;   4dm 32mm;    73mm.

Đáp án: a) 3,4m;   2,05m;     21,36m

b) 8,7dm;   4,32dm;    0,73dm.


Bài 3 trang 44. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5km 302m= …km;

b) 5km 75m = ..km;

c) 302m =….km

Đáp án: a) 5km 302m = 5,302km

b) 5km 75m = 5,075km

c) 302m = 0,302 km

CHIA SẺ