Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Bài 1,2,3 trang 42 môn Toán 5: So sánh hai số thập...

Bài 1,2,3 trang 42 môn Toán 5: So sánh hai số thập phân

CHIA SẺ

So sánh hai số thập phân – Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 42 Toán 5.

Lý thuyết:

Muốn so sánh hai số thập phân ta có thể làm như sau:

So sánh các phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số tự nhiên, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn

– Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau,thì ta so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn…đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.

– Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì hai số đó bằng nhau

Ví dụ: 2001,2 > 1999,7 (vì 2001 > 1999)

78,469 < 78,5 (vì phần nguyên bằng nhau ở hàng phần mười có 4<5)


Bài 1: So sánh hai số thập phân:

a) 48,97 và 51,02;

b) 96,4 và 96,38;

c) 0,7 và 0,65

Đáp án:

a) 48,97 < 51,02;

b) 96,4 > 96,38;

c) 0,7 > 0,65.


Bài 2 trang 42. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

6,375;   9,01;    8,72;      6,735;     7,19

Đáp án: 6,375 < 6,735 < 7,19 < 8,72 < 9,01


Bài 3. Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

0,32;   0,197; 0,4;  0,321;    0,187

Đáp án: 0,4> 0,321> 0,32> 0,197> 0,187

CHIA SẺ