Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Bài 1,2,3 trang 37 môn Toán 5: Khái niệm số thập phân...

Bài 1,2,3 trang 37 môn Toán 5: Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

CHIA SẺ

Khái niệm số thập phân (tiếp theo): Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 37 SGK Toán 5: 

Tóm tắt lý thuyết:

  • Mỗi số thập phân gồm hai phần: phần nguyên và phần thập phân, chúng được phân cách nhau bởi dấu phẩy.
  • Những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên, những chữ số ở bên phải dấu phẩy thuộc về phần thập phân.

Giải bài tập trong sách:

Bài 1. Đọc mỗi số thập phân sau:

9,4; 7,98; 25,477; 206,075; 0,307

Giải:

– 9,4: Chín phẩy bốn

– 7,98: Bảy phẩy chín mươii tám

– 25,477: Hai mươi lăm phẩy bốn trăm bảy mươi bảy

– 206,075: Hai trăm linh sáu phẩy không trăm bảy mươi lăm

– 0,307: Không phẩy ba trăm linh bảy


Bài 2 trang 37 Viết các hỗn số sau thành số thập phân rồi đọc số đó:

2016-09-05_215445

Giải:

Hỗn số      
Số thập phân 5,9 82,45 810,225
Đọc Năm phẩy chín Tám mươi hai phẩy bốn mươi lăm Tám trăm mười phẩy hai trăm hai mươi lăm

 


Bài 3 Viết các số thập phân sau thành phân số thập phân:

0,1; 0,02; 0,004; 0,095

Đáp án:

2016-09-05_215635

0,1 = 1/10; 0,02 = 2/100; 0,004 = 4/1000; 0,095 = 95/1000

CHIA SẺ