Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Giải bài 1,2,3 trang 173, 174, 175 Toán lớp 5: Ôn tập...

Giải bài 1,2,3 trang 173, 174, 175 Toán lớp 5: Ôn tập về biểu đồ

CHIA SẺ

Đọc số liệu trên biểu đồ, bổ sung tư liệu cho một bảng thống kê: giải bài 1 trang 173, 2 trang 174, 3 trang 175.

Bài 1: Để biểu thị số cây do từng học sinh trong nhóm Cây xanh trồng trong vườn trường có thể dùng biểu đồ dưới đây :

SỐ CÂY DO NHÓM CÂY XANH TRỒNG TRONG VƯỜN TRƯỜNG

Dựa vào biểuđồ hãy trả lời các câu hỏi:

a) Có 5 học-sinh trồng cây:

– Lan: 3 cây; Hoa: 2 cây; Liên: 5 cây; Mai: 8 cây; Dũng: 4 cây.

b) Bạn hoa trồng-được ít cây nhất .

c) Bạn Mai trồng-được nhiều cây nhất.

d) Bạn Liên, bạn Mai trồngđược nhiều cây hơn bạn Dũng.

e) Bạn Lan, bạn Hoa, bạn Dũng trồng được ít cây hơn bạn Liên.


Bài 2 trang 174: a) Hãy bổ sung vào các ô còn bỏ trống trong bảng dưới đây:

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌCSINH LỚP 5A

b) Dựa vào bảng trên hãy vẽ tiếp các cột còn thiếu trong biểu đồ dưới đây:

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌCSINH LỚP 5A

 a) Bổ sung kết quả vào ô trống:

b)  Từ dữ liệu ta vẽ được biểu đồ sau:


Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Biểu đồ dưới đây cho biết kết quả điều tra về ý thích chơi các môn thể thao của 40 họcsinh:

Họcsinh (HS) không thích bóng đá có khoảng:

A. 5HS.

B. 9HS.

C. 25HS.

D. 20HS.

Khoanh vào chữ C. 25HS

Quảng cáo
CHIA SẺ