Vở bài tập lớp 4

Trang Chủ Lớp 4 Vở bài tập lớp 4
Bài 1, 2, 3, 4 trang 11 VBT Toán 4 tập 1: Các số 89 124 ; 89 259 ; 89 194 ; 89 295 viết theo tứ tự từ bé đến lớn là 89 124 ; 89 194 ; 89 259 ; 89 295?
Bài 1, 2, 3, 4 trang 11 VBT Toán 4 tập 1: Các số 89 124 ; 89 259 ; 89 194 ; 89 295 viết theo tứ tự...
Bài 9. So sánh các số có nhiều chữ số - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 11 Vở bài tập Toán 4 tập 1. Khoanh tròn vào số lớn nhất : 356 872...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 10 VBT Toán lớp 4 tập 1: Trong số 972 615, chữ số …………………. ở hàng chục nghìn, lớp nghìn
Bài 1, 2, 3, 4 trang 10 VBT Toán lớp 4 tập 1: Trong số 972 615, chữ số …………………. ở hàng chục nghìn, lớp nghìn
Bài 8. Hàng và lớp - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài tập Toán 4 tập 1. Câu 4: Viết số thành tổng (theo mẫu); Trong số 972 615, chữ số …………………....
Bài 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở BT Toán 4 tập 1: Đều có 6 chữ số 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 9 là: 123 589; 123 985; 235 198; 589 125
Bài 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở BT Toán 4 tập 1: Đều có 6 chữ số 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 9...
Bài 7. Luyện tập - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập Toán 4 tập 1. Câu 4: Viết bốn số có sáu chữ số, mỗi số; Đều có 6 chữ số...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 8 VBT Toán 4 tập 1: Số “chín trăm linh năm nghìn ba trăm linh tám” viết là 905308?
Bài 1, 2, 3, 4 trang 8 VBT Toán 4 tập 1: Số “chín trăm linh năm nghìn ba trăm linh tám” viết là 905308?
Bài 6. Các số có 6 chữ số - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập Toán 4 tập 1. Câu 1: Viết tiếp vào chỗ chấm; Số “chín trăm linh năm...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 7 Vở BT Toán 4 tập 1: Nếu tàu SE7 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút ngày 1 tháng 6 năm 2013 thì tàu sẽ tới ga Sài Gòn lúc ….. giờ….. phút ngày ….. tháng …..năm 2013
Bài 1, 2, 3, 4 trang 7 Vở BT Toán 4 tập 1: Nếu tàu SE7 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút ngày 1...
Bài 5. Luyện tập - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 7 Vở bài tập Toán 4 tập 1. Câu 1: Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu); Nếu tàu SE7 xuất phát từ...
Bài 1, 2, 3 trang 6 Vở BT Toán 4 tập 1: Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + 10 = 75. Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là 75
Bài 1, 2, 3 trang 6 Vở BT Toán 4 tập 1: Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + 10 = 75. Giá trị của...
Bài 4. Biểu thức có chứa một chữ - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3 trang 6 Vở bài tập Toán 4 tập 1. Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu); Nếu a...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 5 VBT Toán 4 tập 1: Tìm x, biết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 5 VBT Toán 4 tập 1: Tìm x, biết
Bài 3. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập Toán 4 tập 1. Câu 4: Trong buổi đồng diễn thể dục,...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 Vở BT Toán 4 tập 1: Số lớn nhất trong các số 85 732 ; 85 723 ; 78 523 ; 85 523 ; 38 572 là 85732?
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 Vở BT Toán 4 tập 1: Số lớn nhất trong các số 85 732 ; 85 723 ; 78 523 ;...
Bài 2. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 Vở bài tập Toán 4 tập 1. Câu 4: Khoanh vào chữ đặt trước...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 3 VBT Toán lớp 4 tập 1: Tính chu vi của hình H có kích thước như hình bên
Bài 1, 2, 3, 4 trang 3 VBT Toán lớp 4 tập 1: Tính chu vi của hình H có kích thước như hình bên
Bài 1. Ôn tập các số đến 100 000 - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 3 Vở bài tập Toán 4 tập 1. Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:a) 7000...