Vở bài tập lớp 4

Trang Chủ Lớp 4 Vở bài tập lớp 4
Bài 1, 2, 3, 4 trang 75. 76 Vở BT Toán 4 tập 2: Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi của con bằng 2/7 tuổi mẹ. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi
Bài 1, 2, 3, 4 trang 75. 76 Vở BT Toán 4 tập 2: Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi của con bằng 2/7 tuổi mẹ. Hỏi mẹ bao...
Bài 145+146. Luyện tập chung - SBT Tiếng Việt lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 75. 76 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Tính; Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi của con bằng 2/7 tuổi mẹ....
Bài 1, 2, 3 trang 73, 74 Vở BT Toán 4 tập 2: Hiệu của hai số là 20. Tìm hai số đó biết tỉ số của hai số đó là 6 : 2
Bài 1, 2, 3 trang 73, 74 Vở BT Toán 4 tập 2: Hiệu của hai số là 20. Tìm hai số đó biết tỉ số của hai số...
Bài 145+146. Luyện tập chung - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3 trang 73, 74 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Tổng của hai số 150. Tìm hai số đó biết; Hiệu của hai số là...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2: Có 3 cái bánh như nhau, chia dều cho 6 người. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu phần của cái bánh
Bài 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2: Có 3 cái bánh như nhau, chia dều cho 6 người. Hỏi mỗi người...
Bài 97+98: Phân số và phép chia số tự nhiên - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2. Viết thương số dưới dạng phân số (theo...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 37 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2: Một trại chăn nuôi gia súc có 9/11 tấn thức ăn trại đã sử dụng hết 4/5 tấn. Hỏi trại còn bao nhiêu tấn thức ăn
Bài 1, 2, 3, 4 trang 37 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2: Một trại chăn nuôi gia súc có 9/11 tấn thức ăn trại đã sử dụng...
Bài 116+117: Phép trừ phân số - SBT Toán lớp 4 - Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 37 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2. Tính; Một trại chăn nuôi gia súc có 9/11 tấn thức ăn trại...
Soạn bài Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép – Tuần 8: Có thể đặt những lời nói trực tiếp trong đoạn văn ở bài tập 1 xuống dòng, sau dấu gạch ngang đầu dòng không ? Vì sao
Soạn bài Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép – Tuần 8: Có thể đặt những lời nói trực tiếp trong đoạn văn ở bài tập 1 xuống dòng,...
Soạn bài Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép: SBT Tiếng Việt lớp 4 - Tuần 8. Em đặt dấu ngoặc kép vào chỗ nào trong các câu sau; Có thể đặt những lời nói trực tiếp trong đoạn văn...
Tiết 8 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 119 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Cả nhà em ai cũng thích Milu, mẹ cho nó ăn và tắm cho nó rất sạch sẽ. Em xem chú ta như một người bạn nhỏ
Tiết 8 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 119 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Cả nhà em ai cũng thích Milu, mẹ cho...
Tiết 8 - Ôn tập cuối học kì 2: SBT Tiếng Việt lớp 4 -Trang 119. Viết một đoạn văn miêu tả ngoại hình của một con vật mà em yêu thích. Mẫu 1: Đoạn văn miêu tả ngoại...
Tiết 7 – Ôn tập cuối học kì II trang 117 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Nghĩa của chữ hoà trong hoà ước giống nghĩa của chữ hoà nào dưới đây
Tiết 7 – Ôn tập cuối học kì II trang 117 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Nghĩa của chữ hoà trong hoà ước giống nghĩa...
Tiết 7 - Ôn tập cuối học kì II: SBT Tiếng Việt lớp 4 - Trang 117. Vì sao Gu-li-vơ khuyên nhà vua nước Li-li-pút từ bỏ ý định biến nước Bli-phút thành một tỉnh của Li-li-pút; Nghĩa của chữ...
Tiết 6 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 116 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Sáng sớm, bầu trời trong xanh và hiền hòa, đôi bồ câu tung cánh bay lượn. Lúc thì mải miết bay vút từng không, lúc thì xòe cánh như một chiếc tàu lượn
Tiết 6 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 116 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Sáng sớm, bầu trời trong xanh và hiền hòa, đôi bồ...
Tiết 6 - Ôn tập cuối học kì 2: SBT Tiếng Việt lớp 4 - Trang 116. Dựa vào những chi tiết mà tác giả cung cấp và dựa vào quan sát riêng của mình, em hãy viết một...
Tiết 5 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 116 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Bài thơ nói về cuộc sống giữa thiên nhiên, tình yêu thương của gia đình thế giới cổ tích nhiệm màu của trẻ em
Tiết 5 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 116 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Bài thơ nói về cuộc sống giữa thiên nhiên, tình yêu...
Tiết 5 - Ôn tập cuối học kì 2: SBT Tiếng Việt lớp 4 - Trang 116. Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ sau của bài Nói với em : 2. Bài thơ Nói với em muốn...
Tiết 4 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 115 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Viết lại những trạng ngữ chỉ thời gian, chỉ nơi chốn có trong bài
Tiết 4 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 115 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Viết lại những trạng ngữ chỉ thời gian, chỉ...
Tiết 4 - Ôn tập cuối học kì 2: SBT Tiếng Việt lớp 4 - Trang 115. Đọc truyện Có một lần (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 164). Tìm trong bài đọc và viết lại; Viết lại những trạng...