Vở bài tập lớp 4

Trang Chủ Lớp 4 Vở bài tập lớp 4
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 88, 89 VBT Toán 4 tập 2: Bạn An đi bộ từ nhà đến trường, mỗi phút đi được 84m thì hết 15 phút. Nếu bạn An đi xe đạp từ nhà đến trường, mỗi phút đi được 180m thì hết bao nhiêu phút
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 88, 89 VBT Toán 4 tập 2: Bạn An đi bộ từ nhà đến trường, mỗi phút đi được 84m thì hết...
Bài 155+156+157. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 88, 89 . Đặt tính rồi tính; Bạn An đi bộ từ nhà đến trường,...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 87, 88 VBT Toán lớp 4 tập 2: Anh tiết kiệm được 135 000 đồng. Số tiền tiết kiệm của em ít hơn của anh là 28 000 đồng. Hỏi cả 2 anh em tiết kiệm được bao nhiêu tiền
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 87, 88 VBT Toán lớp 4 tập 2: Anh tiết kiệm được 135 000 đồng. Số tiền tiết kiệm của em ít...
Bài 155+156+157. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên - SBT Toán lớp 4 - Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 87, 88 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Đặt tính rồi tính; Anh...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 85, 86 Vở BT Toán 4 tập 2: Lan có một số bánh ít hơn 30 và nhiều hơn 12 cái. Nếu chia đều số bánh đó cho 2 bạn hoăc 5 bạn thì đều vừa hết. Hỏi Lan có bao nhiêu cái bánh
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 85, 86 Vở BT Toán 4 tập 2: Lan có một số bánh ít hơn 30 và nhiều hơn 12 cái. Nếu...
Bài 152+153+154. Ôn tập về số tự nhiên - SBT Toán lớp 4 - Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 85, 86. Viết tiếp vào chỗ chấm; Lan có một số bánh ít hơn 30 và nhiều hơn...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 84, 85 VBT Toán 4 tập 2: Viết tên các tỉnh thành phố theo thứ tự tăng dần: Đà Nẵng ; Vĩnh Long ; Hải Phòng ; Thanh Hóa ; Hà Nội ; TP Hồ Chí Minh
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 84, 85 VBT Toán 4 tập 2: Viết tên các tỉnh thành phố theo thứ tự tăng dần: Đà Nẵng ; Vĩnh...
Bài 152+153+154.  ôn tập về số tự nhiên - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 84, 85. Điền dấu >, <, =; Viết tên các tỉnh thành phố theo thứ tự tăng dần: Đà...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83, 84 Vở BT Toán 4 tập 2: Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng – Số 70 508 có thể viết thành: 70000 + 500 +8
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83, 84 Vở BT Toán 4 tập 2: Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng – Số 70 508 có...
Bài 152+153+154.  ôn tập về số tự nhiên - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83, 84 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Viết vào ô trống(theo mẫu); Khoanh tròn vào chữ trước...
Bài 1, 2 trang 82 Vở BT Toán 4 tập 2: Nền của một phòng học là hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m. Em hãy vẽ hình chữ nhật biểu thị nền phòng học đó trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 200. Tính chiều dài và chiều rộng
Bài 1, 2 trang 82 Vở BT Toán 4 tập 2: Nền của một phòng học là hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m. Em hãy...
Bài 150+151. Thực hành - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2 trang 82 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Chiều dài bảng của lớp học là 3m. Em hãy vẽ đoạn thẳng biểu thị chiều dài...
Bài 1, 2 trang 81 VBT Toán 4 tập 2: Nhiệm vụ: Đi 10 bước dọc thẳng sân trường ròi ước lượng độ dài đoạn thẳng đi được
Bài 1, 2 trang 81 VBT Toán 4 tập 2: Nhiệm vụ: Đi 10 bước dọc thẳng sân trường ròi ước lượng độ dài đoạn thẳng đi được
Bài  150+151. Thực hành - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2 trang 81 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Nhiệm vụ: Đi 10 bước dọc thẳng sân trường ròi ước lượng độ dài đoạn thẳng đi được.. 1:Thực hành...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 80 Vở BT Toán 4 tập 2: Quãng đường từ A đến B dài 12km. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 100 000, quãng đường đó dài mấy xăng-ti-mét?
Bài 1, 2, 3, 4 trang 80 Vở BT Toán 4 tập 2: Quãng đường từ A đến B dài 12km. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 100...
Bài 148+149. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 80 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm; Quãng đường từ A...
Bài 1, 2, 3 trang 79 VBT Toán lớp 4 tập 2: Một mảnh đất hình chữ nhật được vẽ trên bản đồ có tỉ lệ kích thước như hình bên. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất
Bài 1, 2, 3 trang 79 VBT Toán lớp 4 tập 2: Một mảnh đất hình chữ nhật được vẽ trên bản đồ có tỉ lệ kích thước như...
Bài 148+149. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3 trang 79 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Viết vào ô trống; Một mảnh đất hình chữ nhật được vẽ...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 VBT Toán 4 tập 2: Nối tương ứng  giữa độ dài “thu nhỏ” trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 với “độ dài thật”
Bài 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 VBT Toán 4 tập 2: Nối tương ứng  giữa độ dài “thu nhỏ” trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000...
Bài 147: Tỉ lệ bản đồ - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Viết vào chỗ chấm; Nối tương ứng  giữa độ dài "thu nhỏ" trên...