VBT Tiếng Việt lớp 4

Trang Chủ Vở bài tập lớp 4 VBT Tiếng Việt lớp 4
Tập làm văn – Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật trang 19 Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Lời nói và ý nghĩ của ông lão ăn xin trong hai cách kể sau đây có gì khác nhau?
Tập làm văn – Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật trang 19 Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Lời nói và ý nghĩ của...
Tập làm văn - Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật: SBT Tiếng Việt lớp 4 - Trang 19. Tìm trong truyện Người ăn xin, viết lại những câu kể lại ý nghĩa của cậu bé; Lời nói...
Luyện từ và câu – Từ đơn và từ phức trang 17 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Tìm trong truyện Bình minh hay hoàng hôn ? (Tiếng Việt 4, tập một, trang 27) và viết lại
Luyện từ và câu – Từ đơn và từ phức trang 17 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Tìm trong truyện Bình minh hay hoàng hôn ? (Tiếng...
Luyện từ và câu - Từ đơn và từ phức: SBT Tiếng Việt lớp 4 - Trang 17. Câu sau đây có 14 từ, mỗi từ được phân cách bằng một dấu gạch chéo; Tìm trong truyện Bình minh hay...
Chính tả – Tuần 3 trang 17 VBT Tiếng Việt 4 tập 1: Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã
Chính tả – Tuần 3 trang 17 VBT Tiếng Việt 4 tập 1: Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã
Chính tả - Tuần 3: SBT Tiếng Việt lớp 4 - Trang 17. Điền vào chỗ trống tr hoặc ch; Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã... Chọn bài tập 1 hoặc 2 1: Điền vào chỗ trống tr hoặc...
Tập làm văn – Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện trang 15 VBT Tiếng Việt 4 tập 1: Ngoại hình của chị Nhà Trò nói lên điều gì về tính cách và thân phận của nhân vật này?
Tập làm văn – Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện trang 15 VBT Tiếng Việt 4 tập 1: Ngoại hình của chị Nhà Trò...
Tập làm văn - Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện: SBT Tiếng Việt lớp 4 - Trang 15. Đọc đoạn văn sau và thực hiện theo yêu cầu; Ngoại hình của chị Nhà Trò nói...
Luyện từ và câu – Dấu hai chấm trang 13 Vở BT Tiếng Việt 4 tập 1: Viết một đoạn văn theo truyện Nàng tiên Ốc. Trong đó chỉ có ít nhất hai lần dùng dấu hai chấm 
Luyện từ và câu – Dấu hai chấm trang 13 Vở BT Tiếng Việt 4 tập 1: Viết một đoạn văn theo truyện Nàng tiên Ốc. Trong đó chỉ...
Luyện từ và câu - Dấu hai chấm: SBT Tiếng Việt lớp 4 - Trang 13. Luyện từ và câu - Dấu hai chấm. 1. Trong các câu văn, câu thơ sau, dấu hai chấm có tác dụng gì...
Tập làm văn – Kể lại hành động của nhân vật trang 12 Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Dưới đây là một số hành động của hai nhân vật ấy trong câu chuyện Bài học quý. Em hãy điền tên nhân vật (Chích hoặc Sẻ) vào chỗ trống trong mỗi câu và ghi số thứ tự vào □ trước mỗi câu để thành một câu chuyện
Tập làm văn – Kể lại hành động của nhân vật trang 12 Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Dưới đây là một số hành động của...
Tập làm văn - Kể lại hành động của nhân vật: SBT Tiếng Việt lớp 4 - Trang 12. Dựa vào nội dung truyện Bài văn bị điểm không (Tiếng Việt 4, tập một, trang 20 - 21), điền...
Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Nhân hậu, đoàn kết trang 11 Vở BT Tiếng Việt 4 tập 1: Xếp các từ có tiếng nhân (nhân dân, nhân hậu, nhân ái, công nhân, nhân loại, nhân đức, nhân từ, nhân tài) thành hai nhóm
Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Nhân hậu, đoàn kết trang 11 Vở BT Tiếng Việt 4 tập 1: Xếp các từ có tiếng nhân (nhân...
Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Nhân hậu, đoàn kết: SBT Tiếng Việt lớp 4 - trang 11. Xếp các từ thành hai nhóm; Xếp các từ có tiếng nhân (nhân dân, nhân hậu, nhân ái, công...
Chính tả – Tuần 2 trang 10 VBT Tiếng Việt 4 tập 1: Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu chuyện sau 
Chính tả – Tuần 2 trang 10 VBT Tiếng Việt 4 tập 1: Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh...
Chính tả - Tuần 2: SBT Tiếng Việt lớp 4 - Trang 10. Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu chuyện sau; Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc...
Tập làm văn – Nhân vật trong truyện trang 8 VBT Tiếng Việt 4 tập 1: Cho tình huống sau : Một bạn nhỏ mải vui đùa, chạy nhảy, lỡ làm ngã một em bé. Em bé khóc. Em hãy hình dung sự việc diễn ra theo một trong hai hướng sau, viết vắn tắt những sự việc chính 
Tập làm văn – Nhân vật trong truyện trang 8 VBT Tiếng Việt 4 tập 1: Cho tình huống sau : Một bạn nhỏ mải vui đùa, chạy nhảy,...
Tập làm văn - Nhân vật trong truyện: SBT Tiếng Việt lớp 4 - Trang 8. Viết tên các nhân vật trong những truyện em mới học vào nhóm thích hợp; Cho tình huống sau : Một bạn nhỏ mải...
Luyện từ và câu – Luyện tập về cấu tạo của tiếng trang 6 VBT Tiếng Việt 4 tập 1: Ghi lại những cặp tiếng bắt vần với nhau trong khổ thơ sau. Cho biết cặp tiếng nào có vần giống nhau hoàn toàn, cặp tiếng nào có vần giống nhau không hoàn toàn 
Luyện từ và câu – Luyện tập về cấu tạo của tiếng trang 6 VBT Tiếng Việt 4 tập 1: Ghi lại những cặp tiếng bắt vần với nhau...
Luyện từ và câu - Luyện tập về cấu tạo của tiếng: SBT Tiếng Việt lớp 4 - Trang 6. Ghi kết quả phân tích các tiếng trong câu tục ngữ sau vào bảng; Ghi lại những cặp tiếng bắt...