Toán lớp 4

Trang Chủ Lớp 4 Toán lớp 4
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 4 của Tiểu học Kim Đồng: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để 15/21 = …./7 là
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 4 của Tiểu học Kim Đồng: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để 15/21...
Các em cùng nhanh tay thử sức với đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 của trường Tiểu học Kim Đồng. Đề thi đã được Dethikiemtra.com cập nhật chi tiết dưới đây: Đuôi...
Thi học kì 2 môn Toán lớp 4: Tính diện tích mảnh vườn đó
Thi học kì 2 môn Toán lớp 4: Tính diện tích mảnh vườn đó
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4: Tổng hai số là (dfrac{{17}}{2}). Tỉ số của hai số là (dfrac{5}{{12}}). Tìm hai số đó. 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: Tìm...
Kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4: Viết 5 phân số mà mỗi phân số đều nhỏ hơn 1 và có chung mẫu là 6
Kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4: Viết 5 phân số mà mỗi phân số đều nhỏ hơn 1 và có chung...
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4: Khi nhân cả tử số và mẫu số của phân số với 7 ta được phân số (dfrac{{21}}{{49}}). Tìm phân số đó. 1. Viết phân số chỉ...
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 4: 2m2 2dm2 = ….. dm2
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 4: 2m2 2dm2 = ….. dm2
Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 4: Một bồn hoa hình bình hành có độ dài đáy là 400cm, chiều cao là 25dm. Diện tích bồn hoa đó là Đề bài 1. Đúng...
Đề thi học kì 2 Toán lớp 4: Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 6km, chiều rộng 4km. Diện tích khu rừng đó là
Đề thi học kì 2 Toán lớp 4: Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 6km, chiều rộng 4km. Diện tích khu...
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4: Một hình bình hành có đáy là 12m, chiều cao là 7m. Diện tích hình bình hành đó là Đề bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước...
Quảng cáo


Thi học kì 2 môn Toán lớp 4: Tính diện tích mảnh vườn đó
Thi học kì 2 môn Toán lớp 4: Tính diện tích mảnh vườn đó
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12m và chiều rộng bằng (dfrac{2}{5}) chiều dài. Chu vi hình chữ nhật đó là Đề...
Thi học kì 2 Toán lớp 4: Hỏi số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ là bao nhiêu em?
Thi học kì 2 Toán lớp 4: Hỏi số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ là bao nhiêu em?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4: Lớp 4A có 48 học sinh; trong đó số học sinh nam bằng (dfrac{3}{5}) số học sinh nữ. Hỏi số học sinh nam ít hơn...
Kiểm tra học kì 2 Toán lớp 4: Cho các số: 1250; 2370; 4725; 3960. Số chia hết cho 2; 3; 5 và 9 là
Kiểm tra học kì 2 Toán lớp 4: Cho các số: 1250; 2370; 4725; 3960. Số chia hết cho 2; 3; 5 và 9...
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4: Một đội công nhân đắp một quãng đường dài 180m. Sau một ngày đắp được (dfrac{4}{5}) quãng đường. Hỏi còn lại bao nhiêu mét quãng...
Đề kiểm tra học kì 2- Toán lớp 4: Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nam?
Đề kiểm tra học kì 2- Toán lớp 4: Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nam?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4: Các phân số (dfrac{3}{4};dfrac{{100}}{{100}};dfrac{{11}}{{12}};dfrac{5}{3};dfrac{7}{{15}}) được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là Đề bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Các số:...

Đề & bài tập hay