Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 2 lớp 4 Trường tiểu học Lê Quý Đôn – đề thi học kì 2...

Trường tiểu học Lê Quý Đôn – đề thi học kì 2 toán lớp 4 năm 2017

CHIA SẺ

Đề thi học kì 2 Toán lớp 4 năm 2017 – TH Lê Quý Đôn mời các em tham khảo.  Trường Tiểu học Lê Qúy Đôn có số học sinh Khá gấp 3 lần số học sinh Giỏi. Biết rằng số học sinh Khá nhiều hơn số học sinh Giỏi là 140 em. Hỏi trường có bao nhiêu học sinh Giỏi và học sinh Khá? 

I . PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3đ)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (1 điểm) Phân số nào dưới đây bằng phân số 4/5?

Câu 2: (1 điểm)Phân số bé nhất trong các phân số 

Câu 3: (1 điểm)Số thích hợp  viết vào chỗ chấm để  45m2 6cm2 = ….. cm2 là:

A. 456      
B.4506       
C.456 000              
D.450 006

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm )

Câu 1:   (1 điểm) Tính:

Câu 2:   (1 điểm) Tính:

Câu 3:   (1 điểm) Tính:

Câu 4 ( 2 đ ).Một hình chữ nhật có chiều dài là 24 mét, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.  Tính diện tích hình  chữ hình đó.

Câu 5. ( 2 đ) Trường Tiểu học Lê Qúy Đôn có số học sinh Khá gấp 3 lần số học sinh Giỏi. Biết rằng số học sinh Khá nhiều hơn số học sinh Giỏi là 140 em. Hỏi trường có bao nhiêu học sinh Giỏi và học sinh Khá?


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 4 MÔN TOÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3đ)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (1 điểm) B

Câu 2: (1 điểm). A

Câu 3: (1 điểm) D

PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm )

Câu 1:   (1 điểm) Tính:      

Câu 2 :   (1 điểm) Tính:

Câu 3 :   (1 điểm) Tính


Câu 4 ( 2đ )          Chiều rộng hình chữ nhật là :

24 x  2/3  = 16(m) ( 1đ )
Diện tích hình  chữ hình là :

24  x 16 = 384 ( m)   ( 0,5 đ )

Đáp số :  384 m( 0,5 đ )

( 2đ )         Hiệu số phần là :

3 – 1 = 2 ( phần )     0,5đ

Số học sinh khá là :

140 : 2 x 3 = 210 ( em ) 0,5đ

Số học sinh giỏi là :

210 –  140  =70 ( em )  0,5đ

Đáp số : a) 210  em   0,25đ

b) 70  em     0,25đ