Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4

Tuyển chọn 3 đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán được xem nhiều nhất

Dưới đây là 3 Đề thi Toán lớp 4 giữa học kì 1 được dethikiemtra sưu tầm sẽ là tài liệu tham khảo hay giúp các em học sinh có thêm đề luyện tập nhằm củng cố kiến thức, chuẩn bị sẵn sàng cho bài thi giữa kì 1 lớp 4 sắp tới

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 – ĐỀ 1

PHẦN I: Trắc nghiệm:

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho mỗi bài tập dưới đây:

Câu 1: “Ba triệu năm trăm mười lăm nghìn không trăm bốn mươi hai” viết là:

A. 3 515 042

B. 3 515 420

C. 3 155 042

D. 3 515 024

Câu 2: Chữ số 8 của số 52 816 103 thuộc hàng nào?

A. Hàng trăm

B. Hàng nghìn

C. Hàng triệu

D. Hàng trăm nghìn

Câu 3: Số 176 715 638 có mấy lớp?

A. 1 lớp

B. 2 lớp

C. 3 lớp

D. 4 lớp

Câu 4: Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 1 yến 7 kg = …..kg là:

A. 107

B. 17

C. 170

D. 1700

Câu 5: Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 3 giờ 40 phút = ……phút là:

A. 70

B. 340

C. 100

D. 220

Câu 6: Lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội được tổ chức vào thế kỉ nào?

A. X

B. XXI

C. 15 XIX

D. XX

Câu 7: Một hình vuông có chu vi là 24cm, diện tích của hình vuông đó là:

A. 36cm

B. 24cm

C. 36cm2

D. 24cm2

Câu 8: Cho hình bên:

Advertisements (Quảng cáo)

Cạnh AD song song với cạnh nào dưới đây?

A. BC

B. AB

C. CD

D. DA

PHẦN II: Tự luận:

Bài 1: Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính): (2điểm)

569564 + 310652

45000 – 21306

2570 x 5

41272 : 4

Bài 2: Chiều cao của các bạn Mai, Lan, Thúy, Cúc và Hằng lần lượt là 142cm, 133cm, 145cm, 138cm và 132 cm. Hỏi trung bình mỗi bạn cao bao nhiêu xăng- ti- mét?

Bài 3: Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại được 41 tuổi. Mẹ hơn con 27 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ?

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 – Đề 2

Phần I: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số 47032 đọc là:

a. Bốn mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi.

b. Bốn mươi bảy nghìn ba trăm linh hai

c. Bốn mươi bảy nghìn không trăm ba mươi hai

d. Bốn mươi bảy nghìn ba trăm không mươi hai

Câu 2: Trong các số 678387 chữ số 6 ở hàng ……, lớp……

A. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn

B. Hàng chục nghìn, lớp nghìn

C. Hàng nghìn, lớp nghìn

D. Hàng trăm nghìn, lớp đơn vị

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm của:

a. 5 tạ 8kg =…..kg

A. 500

B. 580

C. 508

D. 518

b. 2 phút 10 giây =………giây

A. 110

B. 120

C. 130

D. 140

Câu 4: Kết quả của các phép tính là:

a. 769564 + 40526

A. 810090

B. 810190

C. 811090

D. 810091

b) 62975 – 24138

A. 38837

B. 37837

C. 38937

D. 37847

Câu 5: Tìm x

x – 425 = 625

1200 – x = 666

………………………… ……………………………….

………………………… ……………………………….

………………………… ……………………………….

Phần II. Tự luận

Trong thư viện có 1800 cuốn sách, trong đó số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 1000 cuốn.Hỏi trong thư viện có bao nhiêu cuốn sách mỗi loại?

Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 4 – Đề 3

Bài 1. Điền vào chỗ chấm:

Đọc số Viết số
Mười triệu tám trăm linh ba nghìn sáu trăm hai mươi.
33775184
Hai mươi triệu, bảy mươi nghìn và tám đơn vị

Bài 2. Đặt tính rồi tính :

37865 + 161928

368517 – 74639

…………………….. ……………………

Bài 3. Điền tên gọi tương ứng dưới mỗi góc sau đây:

Bài 4. Cho hình chữ nhật (Như hình vẽ bên)

a) Cạnh AB song song với cạnh ……….

b) Diện hình chữ nhật ABCD là : …………………………………

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) 3 tấn 5kg = ……. kg. Số điền vào chỗ ……. là :

A. 350

B. 3050

C. 3005

D. 30050

b) 2 giờ 15 phút = ……… phút. Số điền vào chỗ …….. là :

A. 215

B. 17

C. 135

D. 35

c) Trung bình cộng của các số: 364; 290 và 636 số là:

A. 327

B. 463

C. 430

D. 360

d) So sánh: 123102 □ 97899. Dấu thích hợp điền vào ô trống là :

A. <

B. >

C. =

Bài 6. Một trường tiểu học có 445 học sinh, số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 13 bạn. Tìm số học sinh nam, học sinh nữ trong trường.

—– HẾT —–

Advertisements (Quảng cáo)