Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4

Thi giữa học kì 1 trường TH Yên Hòa môn Toán lớp 4: Tìm tổng của các số từ 4 đến 16 bằng cách thuận tiện nhất

CHIA SẺ

Một hình chữ nhật có chiều rộng 6cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật đó là… được trích trong đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường TH Yên Hòa

I. Trắc nghiệm

Khoanh vào đáp án đúng

Câu 1: (2 điểm)

a. Só 304265017 đọc là:

A. ba trăm linh bốn triệu hai trăm sáu mươi lăm nghìn không trăm mười bảy

B. Ba trăm linh bốn triệu hai trăm sáu mươi lăm nghìn mười bảy

C. Ba mươi bốn triệu hai trăm sáu mươi năm nghìn không trăm mười bảy

D. Ba mươi bốn triệu hai trăm sáu mươi lăm ngìn không trăm mười bảy

b, Các số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn

A. 567899, 567898, 567897, 567896

B. 865742, 865842, 865942, 865043

C. 978653, 979653, 970653, 980653

D. 754219, 764219, 774219, 775219

c. Số liền sau số 2835917 là

A. 2835918         B. 2835916         C. 2835919

d. Trong các số dưới đây, số nào có giá trị là 70000

A. 197000201       B. 170400      C. 123740008        D. 987003

Câu 2. Điền số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

a.Trung bình cộng của các số 96; 121 và 143 là:

A.110    B. 115        C. 120

b. 4 tấn 85kg = … kg. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A.485           B. 4850         C. 4085

c. 3 phút 20 giây = … giây. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A.320        B. 210          C. 200

d. Một hình chữ nhật có chiều rộng 6cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật đó là:

A. 720m²     B. 36m²        C. 144m²         D.  72m²

II. Tự luận

Bài 1: Tính giá trị biểu thức (2 điểm)

2007 + 630 * 4 – 1375             124 + 336 : 4* (32 – 16*2)

Bài 2: Điền từ còn thiếu vào cuối các câu sau (1 điểm)

a. góc bẹt gấp đôi

b. góc từ bé hơn góc…

c. góc từ lớn hơn góc tù…

d. góc tù lớn hơn… và bé hơn…

Bài 3: Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 3 tấn 5 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng thứ nhất thu hoạch ít hơn thửa ruộng thứ hai là 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? (2 điểm)

Bài 4: Tìm tổng của các số từ 4 đến 16 bằng cách thuận tiện nhất (1 điểm)