Trang Chủ Lớp 4 Đề kiểm tra lớp 4

20 câu/bài tập trong đề thi tin lớp 4 học kì I – Trình bày các bước sao chép hình vẽ

CHIA SẺ

 Kính gửi thầy cô, các em và phụ huynh tham khảo đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tin học lớp 4 quyển số 2. Đề gồm 20 câu, 0.5đ 1 câu.

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM:(15 phút) – 7 điểm

1. Máy tính có mấy bộ phận chính

A. 2 B. 3              C.4            D.5

2.  Phần mềm Khám phá rừng nhiệt đới giúp em:

A. Luyện dùng chuột B. Nghe nhạc       C. Đưa con vật về chỗ ngủ qua đêm

3. Khi đặt tay trên bàn phím để gõ chữ  tay luôn đặt ở hàng phím

A. Hàng phím cơ sở  B. Hàng phím số    C. Hàng phím trên

4. Hai phím có gai trên hàng cơ sở dùng để đặt tay làm mốc

A. F, G         B. F, J          C. H, J           D.  G, H

5. Màn hình vẽ Paint gồm có bao nhiêu thành phần chính

A.    2                B. 1              C.  4             D. 3

6. Phần mềm luyện vẽ có tên là:

A. Microsoft Word    B. Paint      C.   Dots  D.  Mario

7. Để gõ chữ hoa em làm gì

A. Bật đèn Caps lock B. Nhấn giữ phím Shift và nhấn phím chữ cái      C. Cả A và B

8. Phần mềm học luyện gõ phím có tên là:

  1. Mario B. Dots              C.  Alphabet Blocks    D. Paint

9.  Các bộ phận chính  của máy tính để bàn vào chỗ chấm còn thiếu

Màn hình- Bàn phím-…

10.  Chương trình máy tính quan trọng được lưu ở

11. Phần mềm em luyện vẽ có tên là:

12. Chọn màu vẽ em bấm chuột…………….. vào 1 ô màu

Chọn màu nền em bấm chuột……………..vào 1 ô màu

 13. Trình bày các bước sao chép hình vẽ:

 14. Vì sao em phải tập gõ phím bằng mười ngón tay:

 PHẦN II: THỰC HÀNH: (25 phút)  3 điểm 

15. Vẽ  theo mẫu


16. Tô màu cho hình

17. Soạn dòng chữ có dấu

Cái cò đi đón cơn mưa

18. Ghi lại dòng văn bản trên với tên tệp cái cò

19. Mở lại tệp cái cò vừa ghi trên ổ đĩa

20. Mở 1 phim hoạt hình trên máy