Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Review 3 trang 36 Sách Anh lớp 4 Mới tập 2: Write about your father or mother.

Review 3 Tiếng Anh 4 Mới SGK Tiếng Anh lớp 4 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Review 3 trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2. Listen and number.; Write about your father or mother.

1. Listen and number.

Click tại đây để nghe:

Nghe và đánh dấu chọn.

a. 2  b. 1 C.5 d. 3 e. 4

Bài nghe:

It is the first day of Tet. It is 8 o’clock in the morning. The family is getting ready for Tet. There are beautiful flowers in the living room. On the dining table, there’s a lot of nice food such as meat, fish and slices of banh chung. There are also drinks such as milk, orange juice and water.

The family is wearing their new clothes. Mai and her brother are very happy because they’re getting lucky money from their parents.

2. Read and complete.

Advertisements (Quảng cáo)

Đọc và hoàn thiện.

(1) thirty (2) family (3) drinking (4) orange juice (5) seven
Bây giờ là 5 giờ 30. Gia đình Hoa đã thức dậy. Bây giờ gia đình ở bàn ăn tối. Hoa và ba cô ấy thích ăn trứng và bánh mì, và uống trà vào bữa sáng. Mẹ cô ấy thích ăn bánh chưng và thịt, và uống nước cam ép. Họ đã sẵn sàng để đi làm vào lúc 7 giờ.

3. Read and match.

Đọc và nối.

1 – e What time do you get up every morning?
Mỗi buổi sáng bạn thức dậy lúc mây giờ?
Six or six thirty, 6 hoặc 6 giờ 30.
2 – c What does your mother do? Mẹ bạn làm gì?
She’s a nurse. Bà ấy là y tá.
3- d Would you like some orange juice?
Bạn dùng một ít nước cam ép nhé?
Yes, please.
Vâng, mình sẵn lòng.
4 – b When is Teachers’ Day?
Khi nào là ngày Nhà giáo Việt Nam?
It’s on the twentieth of November.
Đó là ngày 20 tháng 11.
5 – a What does your brother look like?
Anh trai bạn trông thế nào?
He’s tall and thin.
Anh ấy cao và ốm.

Advertisements (Quảng cáo)

4. Look and write.

Nhìn và viết.

1.  It is seven thirty in the morning.

Đó là 7 giờ 30 vào buổi sáng.

2.  He is a factory worker.

Ông â’y là công nhân nhà máy.

3.  Children’s Day is fun for many children.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi là ngày vui cho nhiều trẻ em.

4.  Orange juice is a good drink for us.

Nước cam ép là thức uống tốt cho chúng ta.

5. Write about your father or mother.

Viết về bố hoặc mẹ bạn.

My father is Mr Hoa. He is thirty-seven years old. He is a clerk and works in an office. He likes drinking coffee for breakfast and drinking tea for dinner.
Bố mình là ông Hòa. Ông ấy 37 tuổi Ông ấy là nhân viên văn phòng và làm việc trong văn phòng, ông ấy thích uống cà phê vào bữa sáng và uống trà vào bữa tối.

Advertisements (Quảng cáo)