Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Địa lí lớp 4

Bài 20. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ – Địa lí 4: Hãy mô tả chợ nổi trên sông ở đồng bằng Nam Bộ.

Bài 20 Địa lí lớp 4: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ. Giải câu 1, 2, 3, bài tập lí thyết trang 126. Quan sát các hình trên, kể tên các sản phẩm công nghiệp của đồng bằng Nam Bộ…

Quan sát các hình trên, kể tên các sản phẩm công nghiệp của đồng bằng Nam Bộ.

Các sản phẩm công nghiệp của đồng bằng Nam Bộ là khai thác dầu khí, sản xuất điện, hoá chất, phân bón, cao su, chế biến lương thực thực phẩm, dệt, may mặc


Quan sát hình 9, em hãy mô tả về chợ nổi trên sông.

Mô tả về chợ nổi trên sông:

Chợ nổi thường họp ở những đoạn sông thuận tiện cho việc gặp gỡ của xuồng, ghe từ nhiều nơi đổ về. Ở các chợ nổi, ngay từ sáng sớm việc mua bán đã diễn ra tấp nập. Mọi thứ hàng hoá như rau quả, thịt, cá, quần áo,… đều có thể mua bán trên xuồng, ghe.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 3: Sưu tầm tranh ảnh về sản xuất công nghiệp, chợ nổi trên sông ở đồng bằng Nam Bộ.

Advertisements (Quảng cáo)

Chợ nổi

Xí nghiệp may mặc tại Nam Bộ

Nhà máy chế biến cá tra, các basa


Bài 1: Nêu dẫn chứng cho thấy đồng bằng Nam Bộ có công nghiệp phát triển nhất nước ta?

Hằng năm, đồng bằng Nam Bộ tạo ra được hơn một nửa giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước. Các ngành công nghiệp nổi tiếng của vùng này là khai thác dầu khí, sản xuất điện, hoá chất, phân bón, cao su, chế biến lương thực thực phẩm, dệt, may mặc.


Bài 2: Hãy mô tả chợ nổi trên sông ở đồng bằng Nam Bộ.

Chợ nổi thường họp ở những đoạn sông thuận tiện cho việc gặp gỡ của xuồng, ghe từ nhiều nơi đổ về. Ở các chợ nổi, ngay từ sáng sớm việc mua bán đã diễn ra tấp nập. Mọi thứ hàng hoá như rau quả, thịt, cá, quần áo,… đều có thể mua bán trên xuồng, ghe.

Advertisements (Quảng cáo)