Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Luyện tập phép cộng phân số Toán 4 tiết 115,116 trang 128

Tiết 115 + 116 – Luyện tập phép cộng phân số: Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1, 2, 3, 4 trang 128, 129 SGK Toán 4

1. Tính the mẫu

Mẫu: 3 + 4/5 = 3/1 + 4/5 = 15/5 + 4/5 = 19/5

Ta có thể viết rút gọn như sau: 3 + 4/5 = 15/5 + 4/5 = 19/5

Bài-1 tiết 115


Bài 2. Tính: 

Hướng dẫn giải bài 2: Muốn cộng 2 phân-số có cùng mẫu số đầu tiên ta phải quy đồng mẫu số  2 phân-số rồi cộng hai phânsố đó.

a) Bước 1: Quy đồng mẫu số:

Bước 2 : Tính: 

b) Bước 1: Quy đồng mẫu số:

Advertisements (Quảng cáo)

Bước 2 : Tính:

c) Bước 1: Quy đồng mẫu số:

Bước 2 : Tính:


Bài 3.Rút gọn rồi tính

Advertisements (Quảng cáo)

Đầu tiên chúng ta thực hiện rút gọn, sai đó thực hiện phép cộng

Đáp án: a) 3/5;  b) 4/3; c) 31/25


Bài 4 trang 128 : Trong một buổi sinh hoạt, chi đội lớp 4A có 3/7 số đội viên tập hát và 2/5 số đội viên tham gia đá bóng. Hỏi số đội viên tham gia hoạt động trên bằng bao nhiêu phần đội viên cho đội?

Tổng số đội viên tham gia tập hát và tham gia bóng đá bằng:

Đáp số: 29/35 Số đội viên chi đội

Cũng có thể viết câu trả lời như sau: Phân số chỉ số đội viên tham gia hoạt động trên là:…


Tiết 116: Bài 1,2,3 trang 128-129.

1. Tính 


2.Viết tiếp vào chỗ chấm :

Khi cộng một tổng với hai phân-số thứ ba, ta có thể cộng phân-số thứ nhất với tổng của phân-số thứ hai và phân-số thứ ba.


Bài 3 trang 129 toán 4: Một hình chữ nhật có chiều dài 2/3m, chiều rộng 3/10 m . Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó.

Đáp số:29/30m.

Advertisements (Quảng cáo)