Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Luyện từ và câu – Tuần 22 Trang 18 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: Bạn Hoa điền toàn dấu chấm vào □ trong truyện vui dưới đây. Hãy sửa lại những chỗ dùng dấu chấm sai

CHIA SẺ
Luyện từ và câu – Tuần 2: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 18. Dựa vào những bài tập đọc và chính tả đã học ở tuần 21, 22, hãy tìm và viết các từ ngữ; Bạn Hoa điền toàn dấu chấm vào □ trong truyện vui dưới đây. Hãy sửa lại những chỗ dùng dấu chấm sai…

1: Dựa vào những bài tập đọc và chính tả đã học ở tuần 21, 22, hãy tìm và viết các từ ngữ

Chỉ trí thức

M : bác sĩ,……………………………

 

Chỉ hoạt động của

trí thức

M : nghiên cứu,………………………………

(2): Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau

a) Ở nhà em thường giúp bà xâu kim.

b) Trong lớp Liên luôn luôn chăm chú nghe giảng.

c) Hai bên bờ sông những bãi ngô bắt đầu xanh tốt.

d) Trên cánh rừng mới trồng chim chóc lại bay về ríu rít.

3: Bạn Hoa điền toàn dấu chấm vào □ trong truyện vui dưới đây. Hãy sửa lại những chỗ dùng dấu chấm sai

                                                Điện

– Anh ơi □ người ta làm ra điện để làm gì□

– Điện quan trọng lắm em ạ, vì nếu đến bây giờ vẫn chưa phát minh ra điện thì anh em mình phải thắp đèn dầu để xem vô tuyến□

1: Dựa vào những bài tập đọc và chính tả đã học ở tuần 21, 22, em hãy tìm các từ ngữ

 Chỉ trí thức

M : bác sĩ, giáo viên, kĩ sư, nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ, tiến sĩ,…

Chỉ hoạt động của trí thức

M : nghiên cứu, giảng dạy, chế tạo, sáng tạo, sáng chế, bào chế,…

(2): Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau

a) ở nhà, em thường giúp bà xâu kim.

b) Trong lớp, Liên luôn luôn chăm chú nghe giảng.

c) Hai bên bờ sông, những bãi ngô bắt đầu xanh tốt.

d) Trên cánh rừng mới trồng, chim chóc lại bay về ríu rít.

3: Bạn Hoa điền toàn dấu chấm vào □ trong truyện vui dưới đây. Hãy sửa lại những chỗ dùng dấu chấm sai

                                                     Điện

– Anh ơi, người ta làm ra điện để làm gì ?

– Điện quan trọng lắm em ạ, vì nếu đến bây giờ vẫn chưa phát minh điện thì anh em mình phải thắp đèn dầu để xem vô tuyến .