Toán lớp 3

Trang Chủ Lớp 3 Toán lớp 3
Thi học kì 2 môn Toán lớp 3: Cô bán hàng trả lại Nga 2 tờ giấy bạc. Hỏi 2 tờ giấy bạc đó thuộc loại nào?
Thi học kì 2 môn Toán lớp 3: Cô bán hàng trả lại Nga 2 tờ giấy bạc. Hỏi 2 tờ giấy bạc đó...
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3: Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 2dm 4cm. Chiều rộng bằng (dfrac{1}{3}) chiều dài. Tính diện tích tấm bìa đó. 1. Khoanh vào...
Kiểm tra học kì 2 Toán lớp 3: Hỏi cả hai buổi bán được bao nhiêu lít xăng?
Kiểm tra học kì 2 Toán lớp 3: Hỏi cả hai buổi bán được bao nhiêu lít xăng?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 6850m, chiều rộng kém chiều dài 865m. Tính chu vi khu đất đó. 1. Khoanh vào chữ...
Thi học kì 2 Toán lớp 3: Tình diện tích một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 5cm
Thi học kì 2 Toán lớp 3: Tình diện tích một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 5cm
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3: Tình diện tích một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 5cm 1. Đánh dấu × vào ô trống đặt sau...
Đề kiểm tra học kì 2 Toán 3: Một tấm bìa hình vuông có cạnh dài 8cm. Tính diện tích tấm bìa đó
Đề kiểm tra học kì 2 Toán 3: Một tấm bìa hình vuông có cạnh dài 8cm. Tính diện tích tấm bìa đó
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3: Một tấm bìa hình vuông có cạnh dài 8cm. Tính diện tích tấm bìa đó. 1. Đánh dấu × vào ô trống đặt sau kết quả...
Thi học kì 2 Toán lớp 3: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 4dm, chiều rộng 7cm
Thi học kì 2 Toán lớp 3: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 4dm, chiều rộng 7cm
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3: Một hình chữ nhật có chiều rộng 7cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó? 1. Đánh dấu ×...
Quảng cáo


Thi học kì 2 môn Toán lớp 3: 5 thùng như nhau đựng 225 lít xăng. Hỏi 7 thùng như thế đựng bao nhiêu lít xăng?
Thi học kì 2 môn Toán lớp 3: 5 thùng như nhau đựng 225 lít xăng. Hỏi 7 thùng như thế đựng bao nhiêu...
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3: Một hình chữ nhật có chiều dài 32cm, chiều rộng 8cm. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó. 1. Đánh dấu × vào...
Kiểm tra học kì 2 Toán 3: Lấy tổng của 459 và 236 chia cho tổng của 3 và 2. Được kết quả là
Kiểm tra học kì 2 Toán 3: Lấy tổng của 459 và 236 chia cho tổng của 3 và 2. Được kết quả là
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3: Tủ sách của trường Đoàn Kết có 2780 quyển sách. Nhà trường mua thêm 975 quyển. Tất cả số sách trong tủ sách được xếp...
Thi môn Toán lớp 3 học kì 2 : Lấy hiệu của 2415 và 1715 sau đó giảm đi 7 lần thì được
Thi môn Toán lớp 3 học kì 2 : Lấy hiệu của 2415 và 1715 sau đó giảm đi 7 lần thì được
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 9m, chiều rộng bằng (dfrac{1}{3}) chiều dài. Tính chu vi mảnh vườn đó? 1. Đánh dấu ×...
Kiểm tra học kì 2 Toán lớp 3: Hỏi cứ đi như thế từ 7 giờ đến 12 giờ thì được bao nhiêu ki-lô-mét?
Kiểm tra học kì 2 Toán lớp 3: Hỏi cứ đi như thế từ 7 giờ đến 12 giờ thì được bao nhiêu ki-lô-mét?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3: Tổng hai số bằng số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau. Nếu thêm vào số hạng thứ nhất 19 đơn vị, thêm vào...
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 3: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 135 rồi nhân với 5 thì được số 325
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 3: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 135 rồi nhân với...
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3: Một mảnh bìa hình vuông có chu vi là 2dm 4cm. Tính diện tích mảnh bìa đó? 1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng. Tính...

Đề & bài tập hay