Trang Chủ Lớp 3 Đề thi học kì 1 lớp 3

Tham khảo đề của trường Phú Lâm ra đề môn Toán Kì I lớp 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trư­ớc kết quả đúng và hoàn thành tiếp các bài tập sau:

Câu 1:   Số chín trăm mười hai viết là”

A. 92 B.902 C.912

Câu 2:  Cho số bé là 5, số lớn là 35. Hỏi số lớn gấp mấy lần số bé?

A. 8 lần B.7 lần C.9 lần

Câu 3:  Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là:

A. 102 B.101 C.123

Câu 4: Giá trị của biểu thức 840 : (2 + 2) là::

A . 210                                       B.   220                                  C.          120

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính rồi tính

533 + 128 728 – 245 172 x 4 84 : 4

i 2:  (2 điểm): Tìm X biết:

                 a. 90 : X = 6 b. X : 5 = 83

Bài 3: (3 điểm):Người ta xếp 100 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp có 5 cái. Sau đó xếp các hộp vào thùng mỗi thùng 4 hộp . Hỏi có bao nhiêu thùng bánh?


Bài 4:
(1 điểm): Xét quan hệ các số trong một hình tròn sau rồi  điền số thích hợp vào chỗ dấu chấm hỏi?

Advertisements (Quảng cáo)

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LÂM

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM  KIỂM TRA CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2016-2017

MÔN TOÁN – LỚP 3

 

Bài 1 : (2 điểm) . Thực hiện đúng kết quả mỗi phần đạt 0,5đ .

Đ/s: 1- C; 2- B; 3 – A ; 4 – A ;

Bài 2 : (2 điểm ) . Thực hiện đúng mỗi phép tính đạt 0,5 đ .

Đ/s: 661 ; 483 ; 688; 114 .

Bài 3 : (2 điểm)  Thực hiện đúng mỗi phép tính đạt 1 đ .

Advertisements (Quảng cáo)

Đ/ s: 15  ; 415

Bài 4 : (3 điểm ).   Viết đúng mỗi lời giải đạt 0,25 điểm

Viết và tính đúng mỗi phép tính đạt 1 điểm

Viết đúng đáp số cho 0,5 điểm

Số hộp bánh xếp được là:

100 : 5 = 20 ( hộp)

Số thùng bánh xếp được là:

20 : 4 = 5 ( Thùng)

Đáp số: 5 thùng bánh.

Bài 5 : (1 điểm) Thực hiện đúng đạt 1 đ .

Hình thứ nhất: 108 + 83 = 191

Hình thứ hai: 99 + 12 = 111

Vậy Hình thứ ba: 76 + 24 = 100

Đ/ s: 100

Advertisements (Quảng cáo)