Đề kiểm tra lớp 3

Trang Chủ Lớp 3 Đề kiểm tra lớp 3
Phần 2: Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 toán (Đề số 4,5,6) Có trắc nghiệm
Phần 2: Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 toán (Đề số 4,5,6) Có trắc nghiệm
Tiếp theo phần 1, Phần 2 này Dethikiemtra tiếp tục gửi tới các em bộ Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 Toán (Đề số 4,5,6) và Có đề trắc nghiệm. Đề số 4: Bài 1: Tính nhẩm: 6 x 8...
Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 4)
Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 4)
Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 4) có đáp án Bài 1: Ghép 4 tiếng sau thành 8 từ ghép thích hợp: xanh, tươi, tốt, thắm (ví dụ : xanh tươi) Bài 2:  Tìm 2 từ gần nghĩa,...
Ôn hè lớp 3 Tiếng Việt (Đề số 3): Tìm những chữ viết sai chính tả
Ôn hè lớp 3 Tiếng Việt (Đề số 3): Tìm những chữ viết sai chính tả
Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 3) Bài 1: Tìm những chữ viết sai chính tả trong các thành ngữ dưới đây, em hãy viết lại cho đúng. - Hai lăm rõ mười  ...
Phần mở đầu: Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 toán (Đề số 1,2,3)
Phần mở đầu: Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 toán (Đề số 1,2,3)
Phần mở đầu: Là phần đầu tiên trong 3 phần tổng hợp Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 Toán (Đề số 1,2, 3) trên Dethikiemtra.com ĐỀ 1:  Phần I: Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: 1. Số...
Đề ôn hè lớp 3 Tiếng Việt (Đề số 2): Điền l hay n vào chỗ chấm
Đề ôn hè lớp 3 Tiếng Việt (Đề số 2): Điền l hay n vào chỗ chấm
Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 2) Tiếng Việt. Ôn tập Bài 1:   a) Điền l hay n vào chỗ chấm (…) …..ếu ……ăm …..ay …..ớp …..âng cao khối lớp Ba của nhà trường, …..ỗ...
Đề ôn hè môn Tiếng Việt 3 (Đề số 1): Điền tiếp  bộ phận trả lời cho câu hỏi như thế nào
Đề ôn hè môn Tiếng Việt 3 (Đề số 1): Điền tiếp  bộ phận trả lời cho câu hỏi như thế nào
Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 1). Tổng hợp các dạng bài, kiến thức đã học lớp 3. Các bài tập đều có đáp án. Bài 1: Trong đoạn thơ sau: “ Vươn mình trong...

Advertisements (Quảng cáo)

Đang quan tâm