Trang Chủ Lớp 3 Đề kiểm tra lớp 3

Đề ôn hè lớp 3 Tiếng Việt (Đề số 2): Điền l hay n vào chỗ chấm

CHIA SẺ

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 2)

Tiếng Việt. Ôn tập

Bài 1:   a) Điền l hay n vào chỗ chấm (…)

…..ếu ……ăm …..ay …..ớp …..âng cao khối lớp Ba của nhà trường, …..ỗ …..ực hơn , ……ói đi đôi với …..àm , …….uyện tập hăng say hơn thì chắc chắn sẽ không ……o ……ạn ……ười học trong …..ớp và cũng  …..o không …..ản trí  trong học tập …..ữa .

b) Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x có nghĩa sau :

– Cùng nghĩa với chăm chỉ : ……………………………………………………………………………………

– Từ trái nghĩa với gần : ……………………………………………………………………………………

– (Nước ) chảy rất mạnh và nhanh : …………………………………………………………………………..

c) ) Điền từ có chứa s hay x vào chỗ chấm (…)

Giọt …………… ;  ……………… cốt  ; một nắng hai ………………   ; hủ tiếu ……………………hầm

Bài 2

a) Tìm một số thành ngữ , tục ngữ nói về tinh thần chia sẻ , đùm bọc nhau của những người sống trong một cộng đồng :

b) Cho đoạn thơ sau : Mẹ của em ở trường

Là cô giáo mến  thương

Cô yêu em vô hạn

Dạy dỗ em ngày tháng

– Tìm hình ảnh so sánh trong các câu thơ trên : ………………………………………………………………………………………

– Tìm các từ  chỉ sự vật trong các dòng thơ trên : …………………………………………………………………………….………..

Bài 3 Tập làm vănQuê hương ” là hai chữ nghe tưởng như chung chung nhưng lại rất cụ thể . Đó là những chùm khế ngọt , là đường đi học , con diều biếc …  Tất cả những cái đó đều đã có sự gắn bó bằng tình cảm với con người … Bằng hình ảnh đó , em hãy viết lên những cảm xúc của mình về quê hương em .