Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Family & Friends Special Grade 3

Lesson Three. Song – Unit 10 – Family & Friends Special Edition Grade 3: Listen and sing.

Unit 10: You’re Sleeping! – Family & Friends Special Edition Grade 3. Giải bài tập Lesson Three. Song – Unit 10 – Family & Friends Special Edition Grade 3. Listen and sing.

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

wash the car: rửa xe ô tô.

brush my hair: chải tóc

take photos: chụp ảnh

2. Listen and sing.

Click here to listen

3. Sing and do.

Script:

We’re getting ready for the wedding.

My cousin is the lovely bride.

Advertisements (Quảng cáo)

I’m wearing a shirt,

I’m wearing a tie.

I have my family by my side!

Mom’s making cakes for the wedding.

Dad is wasshing the car.

My sister is wearing

A big, pink dress.

How excited we all are!

Advertisements (Quảng cáo)

We’re getting ready for the wedding.

Now I’m brushing my hair.

My sister is taking

Lots of photos.

We can’t wait to be there!

Dịch:

Chúng tôi đang chuẩn bị cho đám cưới!

Chúng tôi đang chuẩn bị cho lễ cưới

Chị họ của tôi là cô dâu đáng yêu

Tôi dang mặc một cái áo sơ mi

Tôi đang đeo một cái cà vạt

Tôi có gia đình bên cạnh tôi!

Mẹ đanglàm bánh cho lễ cưới,

Bố đang rửa xe

Chị gái tôi đang mặc

một cái váy hồng lớn

Tất cả chúng tôi đều mong chờ!

Chúng tôi đã sẵn sàng cho lễ cưới.

Bây giờ tôi đang chải đầu.

Chị gái của tôi đang chụp

Rất nhiều ảnh.

Chúng tôi không thể chờ đợi nữa!

Advertisements (Quảng cáo)